Grabowska GrażynaAbsolwentka - 1973 r.

Urodziła się 20.09.1953 r. w Niedrzwicy Dużej koło Lublina. Artysta plastyk, nauczyciel dyplomowany sztuki.

Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie (1973); Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS na kierunku wychowanie plastyczne (1979-1983); studiów podyplomowych w zakresie przedmiotu sztuka na Wydziale Artystycznym UMCS (1979-1983). Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego w zakresie sztuki (2004). W ramach form doskonalenia zawodowego uczestniczyła w wielu kursach, konferencjach metodycznych, warsztatach szkoleniowych, pracach Zespołu Samokształceniowego Humanistów.

Zajmuje się twórczością artystyczną w zakresie malarstwa sztalugowego. Bierze udział w przeglądach, wystawach konkursowych oraz wystawach indywidualnych dotyczących malarstwa olejnego. Ostatnia to 4. Międzynarodowe Biennale Obrazu „Quadro-Art 2014” w Łodzi. Wiele lat prowadziła działalność dydaktyczną wśród młodzieży w zakresie wychowania plastycznego. Pracowała jako nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej nr 6 w Lublinie (od 1983), Szkole Podstawowej nr 43 w Lublinie (1985-2007), gdzie pełniła również funkcję wicedyrektora, w Gimnazjum nr 14 w Lublinie i w prywatnym Liceum Ogólnokształcącym „MEDYK” w Lublinie (1999-2007). We współpracy z młodzieżą realizowała liczne happeningi i akcje plastyczne, które łączyły w sobie elementy plastyki, muzyki i teatru.

O swojej twórczości mówi, że jest częścią tego, co stworzyła wyobraźnia, a mnóstwo koncepcji zostaje niezrealizowanych i rozmywa się w codzienności obowiązków przypisanych kobiecie. Swoim uczniom starała się pokazywać drogę do artystycznego świata, jednocześnie miała dylemat, czy w zmaterializowanym świecie jej oddziaływania są zasadne.

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków ,w którym czynnie uczestniczy poprzez wystawy i przeglądy. Otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Lublin (1998) i Nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty (2002).

Bibliografia:

• Mgr Grażyna Helena Grabowska [W:] Absolwent UMCS [online]. [dostęp 2016.03.02] http://www.umcs.pl/pl/slownik-biograficzny-absolwentow-umcs,6372,grazyna-helena,18513.chtm

Galeria Absolwenta

fot.1

fot.2

fot.3

fot.4Podpisy zdjęć:

  • fot. 1 - Grażyna Grabowska; źródło: Mgr Grażyna Helena Grabowska [W:] Absolwent UMCS [online]. [dostęp 2016.13.02] http://www.umcs.pl/pl/slownik-biograficzny-absolwentow-umcs,6372,grazyna-helena,18513.chtm
  • fot. 2 - Źródło, kategoria: Pejzaż
  • fot. 3 - Różowa hortensja, kategoria: Pejzaż
  • fot. 4 - Zamglenie, kategoria: Abstrakcja
  • źródło fot. 2, 3, 4: Grażyna Grabowska [W:] TouchofArt [online]. [dostęp 2016.03.02] http://www.touchofart.eu/Grazyna-Grabowska/
    dodano wpis: 2016.03.02


    | Powrót do strony głównej ZSP|