Klępka WładysławAbsolwent – 1962 r.

Urodził się w 26.01.1942 r. w Krężnicy Jarej koło Lublina. Artysta-plastyk, poeta, tłumacz. W 1962 r. ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. Studiował kulturoznawstwo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Ponad 40 lat pracował w placówkach kultury Puław i Zielonej Góry, jako instruktor-plastyk. Współzałożyciel grupy plastycznej Absolwent w Puławach, której był członkiem w latach 1975-80. Przez 25 lat sprawował opiekę artystyczną nad Sekcją Tkactwa Artystycznego ”Penelopa” oraz 10 lat nad grupą plastyczną „Babie Lato”. Uprawia malarstwo w technice papier barwny ręcznie czerpany. Miał szereg wystaw w Polsce i w regionie, w tym papier czerpany w Kożuchowie, Krośnie Odrzańskim, Puławach, Sulechowie, Żarach, Iłowie Żagańskiej i Zielonej Górze.

Poeta, tłumacz z jęz. czeskiego i gruzińskiego. Debiutował przekładami z języka gruzińskiego na łamach „Poezji” w 1985 r. Otrzymał Nagrodę Kulturalną m. Puławy (1978), Srebrne Pióro Pegaza (1998) i Lubuskiego Animatora Kultury (2009). Jego wiersze tłumaczono na jęz. niemiecki. Członek Związku Literatów Polskich od 2007 r. Należał również do Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury, a obecnie jest również członkiem Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów (od 1995) w Zielonej Górze. W latach 1996-2014 wydał kilka zbiorów wierszy. Opracował antologię lubuską „Wokół haiku” (2002).

Bibliografia:

• Władysław Klępka [W:] Oddział ZLP w Zielonej Górze [online]. [dostęp 2018.04.27] http://zlp.like.pl/wadysaw_klpka-p295.html?sid=6467fc0a577fce73e2739d01bac6718a

• Epitafia i inne... Wystawa prac Władysława Klępki [W:] Żarski Dom Kultury [online]. [dostęp 2018.04.27] https://dkzary.pl/epitafia-i-inne-wystawa-prac-wladyslawa-klepki/

Galeria Absolwenta

fot.1

fot.2

fot.3

fot.4Podpisy zdjęć:

  • fot. 1 - Władysław Klępka
  • fot. 2 - Epitafium dla Anny
  • fot. 3 - Epitafium dla Tomasza
źródło fot. 1, 2, 3, 4: Epitafia i inne... Wystawa prac Władysława Klępki [W:] Żarski Dom Kultury [online]. [dostęp 2018.04.27] https://dkzary.pl/epitafia-i-inne-wystawa-prac-wladyslawa-klepki/
dodano wpis: 2018.04.30


| Powrót do strony głównej ZSP|