Miłosiowa Janina(1896-1983)

Janina MiłosiowaUrodziła się w 1896 r. w Łęcznej.

Ukończyła Szkołę Malarstwa, Rysunku i Rzeźby H. Wiercińskiego oraz Wolną Szkołę Malarstwa i Rysunku L. Mehofferowej w Lublinie, której została dyrektorem w 1931 r. W 1949 r. przejęła kierowanie nowo otwartym PLSP. Była członkiem ugrupowania „Krąg". Brała udział od 1931 r. w wielu wystawach zbiorowych. Wystawy indywidualne: Zakopane, Włodzimierz Wołyński 1936, Lublin 1949, 1958, 1964, 1970, 1964 Austria, 1970 Węgry. Zmarła w 1983 r. Jej twórczość to przede wszystkim malarstwo olejne: pejzaże z Lublina i Lubelszczyzny, realistyczne, ale też inspirowa­ne tradycją polskiego koloryzmu. Wkład artystki w życie artystyczne Lublina to przede wszystkim jej prace pedagogiczne, prowadzone w Wol­nej Szkole Malarstwa i Rysunku. Obrazy Miłosiowej znaj­dują się m.in. w Muzeum Lubelskim.

Zmarła w 1983 roku w Lublinie.

Linki zewnętrzne:

• Witusik A., Skarbek J., Radzik T., Słownik biograficzny miasta Lublina, Miłosiowa Janina[W:] LUBLIN PAMIĘĆ MIEJSCA [online] [dostęp 2011.08.12] http://www.tnn.pl/rozdzial.php?idt=63&idt_r=2210&f_2t_rozdzialy_trescPage=11

Galeria Absolwenta

fot.1Podpisy zdjęć:

  • fot. 1 - W 1-szym rzędzie na dole, 4-ta z prawej siedzi dyrektor Janina Miłosiowa 1933 r., prawdopodobnie zakończenie roku szkolnego; źródło: Archiwum ZSP w Lublinie
dodano wpis: 2012.03.08


| Powrót do strony głównej ZSP|