Mazurek GrzegorzUrodził się 14 V 1955 w Lublinie. Studia ukończył w 1980 r. na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1980 r. w pracowni technik drzeworytniczych pod kierunkiem prof. Haliny Chrostowskiej, a z malarstwa w pracowni prof. Eugeniusza Markowskiego. Kwalifikacje I stopnia uzyskał w 1989 roku, kwalifikacje II stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej grafika - w 1994. Od 1999 roku jest profesorem w UMCS, od 2002 profesorem tytularnym w dziedzinie sztuk plastycznych. Pełni funkcję Dziekana Wydziału Artystycznego (od 1999 r.) oraz Kierownika Zakładu Grafiki Projektowej i Serigrafii (od 2000 r.). Twórca Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. Komisarz Międzynarodowego Triennale Sztuki Majdanek ’97, 2000, 2004, oraz Spotkań Graficznych w Kazimierzu Dolnym. Nauczyciel naszej szkoły.

Autor 21 wystaw indywidualnych, udział w około 400 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Laureat 20 nagród i wyróżnień, w tym 10 międzynarodowych i 5 ogólnopolskich. Ważniejsze nagrody międzynarodowe: 1994 - GRAND PRIX - The 9th Seoul International Print Biennale, SEOUL, KOREA, 1987 - EXCELLENT WORK PRIZE - The 55 Exhibition of the Japan Print Association, The HANGA ANNUAL '87, TOKYO, JAPAN, 1988 - NAGRODA EX EQUO - 2 Międzynarodowe Triennale Sztuki MAJDANEK'88, LUBLIN, 1993 - SPONSOR PRIZE /NAGRODA SPONSOROWANA/ - The 2nd Sapporo International Print Biennale, SAPPORO, JAPAN, 1997 - NAGRODA FUNDOWANA - INTERGRAFIA'97 - Światowa Wystawa Laureatów, KATOWICE, 2008 - WYRÓŻNIENIE REGULAMINOWE - I Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej, GDYNIA. W roku 2000 uhonorowany Nagrodą Artystyczną Miasta Lublin, a 2006 Srebrnym Medalem Gloria Artis.

Bibliografia:

• prof. sztuk plast. Grzegorz Mazurek [W:] UMCS w Lublinie [on-line]. [dostęp 2011.08.08] http://www.umcs.lublin.pl/pracownicy.php?id=1556

• Grzegorz Dobiesław Mazurek - wystawa jubileuszowa 30-lecie pracy twórczej [W:] ZPAP Okrąg Lublin [on-line]. [dostęp 2011.08.08] http://www.zpaplublin.pl

Galeria Absolwenta

fot.1

fot.2

fot.3

fot.4Podpisy zdjęć:

  • fot. 1 - Grzegorz Mazurek; źródło: Grzegorz Dobiesław Mazurek - wystawa jubileuszowa 30-lecie pracy twórczej [W:] ZPAP Okrąg Lublin [on-line]. [dostęp 2011.08.08] http://www.zpaplublin.pl
  • fot. 2 - Prawy do lewego 6 - druk cyfrowy 2005, 100 x 140 cm; źródło: Galeria profesorska - Grzegorz Mazurek [W:] ArtEdukacja Portal WA UMCS [on-line]. [dostęp 2011.08.08] http://www.artedukacja.pl/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=12:grzegorz-mazurek&Itemid=61
  • fot. 3 - źródło: Wystawa jubileuszowa 30 lat pracy twórczej Grzegorza Mazurka [W:] Wystawa jubileuszowa 30 lat pracy twórczej Grzegorza Mazurka [W:] Lublin MIATO INSPIRACJI [on-line]. [dostęp 2011.08.08] http://kultura.lublin.eu
  • fot. 4 - Prawy do lewego 2 - druk cyfrowy 2004, 100 x 140 cm; źródło: GRZEGORZ DOBIESŁAW MAZUREK - Grafika (18.11. - 11.12.2011) [W:] BWA w Sandomierzu [on-line]. [dostęp 2011.08.08] http://www.bwasandomierz.pl/index.php?news=104&dir=grzegorz-dobieslaw-mazurek
dodano wpis: 2011.08.08

zobacz także inne prace Absolwenta w Galerii Nauczycieli| Powrót do strony głównej ZSP|