Bednarski PiotrAbsolwent - 1951 r.

Urodził się w 1930 roku. Absolwent lubelskiej szkoły plastycznej (1951). W latach 1951 – 1958 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki w pracowni prof. Tadeusza Kulisiewicza. Po studiach wrócił do Lublina, zajmował się grafiką artystyczną i użytkową. Na początku lat 70 dwudziestego wieku dzięki znanemu aktorowi Ludwikowi Paczyńskiemu, zetknął się bliżej ze środowiskiem teatralnym ,w okresie tym powstały portrety aktorów Teatru im. J. Osterwy w Lublinie, lubelskiego Teatru Muzycznego i Teatru Wielkiego w Warszawie.

Przypisy:

•LUBLIN MIASTO INSPIRACJI. [dostęp 2011.11.15] http://kultura.lublin.eu/osoby,1,940,Piotr_Bednarski.html?locale=pl_PL"

dodano wpis: 2011.11.15

Galeria Absolwenta

fot.1

fot.2

fot.3

fot.4| Powrót do strony głównej ZSP|