Bednarz GrażynaAbsolwentka - 1990 r.

Urodziła się 4.10.1970 r. w Lublinie. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Specjalizacja: grafika warsztatowa. Dyplom z rysunku w 1995 r. w pracowni prof. St. Góreckiego. Wystawy indywidualne i zbiorowe. I-sza nagroda w konkursie „Grafika Roku ‘97” w kategorii – rysunek.

Przypisy:

• Grafika roku 1997 [katalog z konkursu], 1998, ISBN 83-87548-40-5

Filmografia:

• Wernisaż wystawa rysunku Grażyny Bednarz 03.04.1995 [W:] Wystawa Grażyny Bednarz, TEATR NN.PL [on-line]. [dostęp 2013.12.12] http://teatrnn.pl/kalendarium/node/316/wystawa_gra%C5%BCyny_bednarz

Galeria Absolwenta

fot.1

fot.2Podpisy zdjęć:

  • fot. 1 - Grażyna Bednarz; źródło: Wystawa Grażyny. Archiwum Filmowe Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN". Nagranie [W:] BIBLIOTEKA MULTIMEDIALNA TEATR NN.PL [on-line]. [dostęp 2013.12.12] http://teatrnn.pl/kalendarium/node/316/wystawa_gra%C5%BCyny_bednarz
  • fot. 2 - Grażyna Bednarz, I nagroda, "Bez tytułu" - rysunek ołówkiem [W:] Grafika roku 1997 [katalog z konkursu], 1998, ISBN 83-87548-40-5
dodano wpis: 2013.12.12


| Powrót do strony głównej ZSP|