Wójcik HenrykAbsolwent - 1969 r.

Urodził się 11 lipca 1950 r. w Lublinie (Kalinowszczyzna). Studiował Historię Sztuki na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie. W 1978 roku wyjechał na stałe do Kanady, gdzie do dzisiaj mieszka (Toronto).

Bibliofil, miłośnik, znawca i kolekcjoner dzieł sztuki graficznej i dorobku literackiego polskich twórców na Obczyźnie. Oprócz interesującej i cennej biblioteki, w której między innymi znajdują się archiwalia związane z literaturą emigracyjną, posiada w swoich zbiorach m. innymi obrazy i rysunki J. Czapskiego i J. Lebensteina, zbiór dawnych map Polski (ponad 250), kolekcję portretów w dawnej grafice (XVI - XVIII wiek), ex-librisy polskie i obce, które były prezentowane na wystawach w lubelskim Zamku (1990) i Muzeum Zamkowym w Malborku (1992).

Byly prezes Towarzystwa Wspierania Kultury i Edukacji Polskiej na Litwie i wieloletni sekretarz Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie (Toronto). Członek Rady Dyrektorów działającej w Toronto od roku 1988 Fundacji Władysława i Nelli Turzańskich i Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki i Ex Librisu. Redaktor dwu trójęzycznych albumów poświęconych malarstwu i grafice: „Jerzy Kołacz, Memory Filter” (Toronto, 2004), oraz „Jerzy Kołacz, Graphic Relief” (Toronto 2004), współredaktor publikacji poświęconej zmarłemu w Toronto poecie Wacławowi Iwaniukowi („Podróż w głąb pamięci. O Wacławie Iwaniuku. Szkice, wspomnienia, wiersze”, Toronto 2005), współredaktor poetyckiej serii bibliofilskiej Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie.

Galeria Absolwenta

fot.1Podpisy zdjęć:

  • fot. 1 - Henryk Wójcik
aktualizowano wpis: 2016.02.02


| Powrót do strony głównej ZSP|