Wzorek – Saran MałgorzataAbsolwenta - 1987 r.

Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. C.K Norwida w Lublinie. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie, gdzie uzyskała dyplom z malarstwa w pracowni prof. Mieczysława Hermana. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie sztuki na UMCS. Obecnie zajmuje się twórczością w zakresie malarstwa i rysunku. Maluje głównie w technice akrylu oraz eksperymentuje własnymi technikami, w swoich pracach przedstawia głównie przestrzeń. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków, Kazimierskiej Konfraterni Sztuki, Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Grupy Kontrast. Brała udział w plenerach malarskich, aukcjach charytatywnych, kilkunastu wystawach zbiorowych i indywidualnych. Prace autorki znajdują się w prywatnych zbiorach w Polsce i za granicą.

Prowadzi działalność pedagogiczną. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej UMCS, kurs kwalifikacyjny w zakresie Zarządzania i organizacji placówką oświatową. Jest ekspertem MEN w zakresie sztuki i przedmiotów artystycznych. Posiada status nauczyciela dyplomowanego sztuki, artysty plastyka. Od 1.09.2008 r. pełni funkcję dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bystrzycy Starej

Bibliografia:

• Gmina Strzyżewice [online]. [dostęp 2018.12.18] http://www.strzyzewice.lubelskie.pl/dane/edu.htm

• Zwierzyniec Małgorzata Wzorek, Józef Wzorek, Adam Saran [W:] Galeria po 111 schodach [online]. [dostęp 2018.12.18] http://www.mdk2.lublin.pl/2016/Wzorek_X_2016/index.php?pokaz=1

• Małgorzata Wzorek [W:] PSNP z siedzibą w Lublinie [online]. [dostęp 2018.12.18] http://psnp.pl/czlonkow/wzorek.html

Galeria Absolwenta

fot.1

fot.2

fot.3

fot.4Podpisy zdjęć:

  • fot. 1 - Małgorzata Wzorek - Saran, http://www.mdk2.lublin.pl/2016/Wzorek_X_2016/Finisaz_galeria/index_galeria.php [online]. [dostęp 2018.12.18]
  • fot. 2, 3 - Małgorzata Wzorek [W:] PSNP z siedzibą w Lublinie [online]. [dostęp 2018.12.18] http://psnp.pl/czlonkow/wzorek.html
  • fot. 4 - Zwierzyniec Małgorzata Wzorek, Józef Wzorek, Adam Saran [W:] Galeria po 111 schodach [online]. [dostęp 2018.12.18] http://www.mdk2.lublin.pl/2016/Wzorek_X_2016/index.php?pokaz=1
dodano wpis: 2019.01.01


| Powrót do strony głównej ZSP|