Kochlöffel Rudolf Stanisław(1891-1940)

Urodził się 2 sierpnia 1891 r. w Ciężkowicach, kapitan pospolitego ruszenia, lekarz wojskowy, nauczyciel. Studiował na Wydziale Lekarskim UJ w latach 1911-1914. Podczas I wojny światowej w szeregach c. k. armii, mianowany chorążym sanitarnym w 1915 r., a podporucznikiem w 1917 r., w Wojsku Polskim od listopada 1918 r. Walczył na froncie ukraińskim do wiosny 1919 r. i w tym też roku mianowany na porucznika. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej (m.in. w składzie 6 batalionu kolejowego pod Kijowem). W listopadzie 1920 r. ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jako lekarz wojskowy służył m.in. w 38 pułku piechoty w Przemyślu i w 20 pułku piechoty w Krakowie. W 1921 r. awansowany do stopnia kapitana i przeniesiony do rezerwy. W Ciężkowicach pracował do 1929 r. a następnie w Lublinie. Od 1933 r. przeniósł się do Krynicy gdzie pełnił funkcję dyrektora sanatorium „Lwi Gród”, po czym ponownie wrócił do Lublina, gdzie przynależał ewidencyjnie do 5 Okręgowego Szpitala Zapasowego. Uczył w Wolnej Szkole Malarstwa i Rysunku w Lublinie, np. w roku szkolnym 1934/35 prowadził zajęcia z anatomii.

W sierpniu 1939 r. przydzielono go do szpitala polowego w Równem, gdzie dostał się do niewoli sowieckiej do obozu w Kozielsku. Wywieziony na śmierć po 9 kwietnia 1940 r. i zamordowany przez NKWD ( lista wywózkowa nr 25/1, poz. 14). Zidentyfikowany w Katyniu. Przy zwłokach znaleziono list, prawo jazdy i dwa pisma.

Bibliografia:

• Rudolf Stanisław Kochlöffel [W:] Zespół Szkół w Kalinówce [online]. [dostęp 2011.12.20] http://szkola.kalinowka.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=257:rudolf-kochloeffel&catid=57:historia-szkoy&Itemid=80

• Doroszewski J., Szkolnictwo miasta Lublina w latach 1918-1939. Lublin, 2004, s. 135

Galeria Nauczyciela

fot.1Podpisy zdjęć:

  • fot. 1 - Wolna Szkoła Malarstwa i Rysunku w Lublinie, nauczyciele i uczniowie, fot. z lat 1931/32 r. R. Kochlőffel (wśród stojących, trzeci od lewej), Dyr. J. Miłosiowa (stoi w ostatnim rzędzie), prof. Wł. Kłopotowski, dr Piwocki, inż. J. Rogowski; źródło: Archiwum ZSP w Lublinie
dodano wpis: 2011.12.30


| Powrót do strony głównej ZSP|