Kurzątkowski Juliusz(1888-1952)

Urodził się 5 grudnia 1888 roku w Radomiu, pedagog - plastyk.

Wydalony w 1905 r. za udział w strajku szkolnym z Radomskiego Gimnazjum Męskiego, ukończył w rodzinnym mieście Miejską Szkołę Handlową. Podjął studia artystyczne w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, przerwane powołaniem do służby wojskowej, którą odbywał w 6 pułku grenadierów w Moskwie. Walczył na froncie austriackim; dostał się do niewoli. W obozach jenieckich przebywał do 1918 r. Po zakończeniu wojny uczył rysunków i uzyskał uprawnienia pedagogiczne. W 1925 r. przeniósł się do Lubartowa. W 1926 r. uzyskał uprawnienia do nauczania w szkołach średnich ogólnokształcących i seminariach nauczycielskich. Przeniósł się do Lublina i do 1938 r. uczył w Seminarium Nauczycielskim Męskim. Po likwidacji podjął pracę w Liceum im. St. Staszica w Lublinie. Podczas okupacji uczył rysunku i techniki reklamy w szkołach lubelskich. W 1944 r. powrócił do pracy w Gimnazjum i Liceum im. St. Staszica, jako nauczyciel rysunku, a później również języka rosyjskiego. Od 1950 r. rozpoczął pracę w Państwowym Liceum Szkół Plastycznych w Lublinie.

Był wszechstronnie utalentowanym twórcą. Uprawiał z powodzeniem malarstwo, szczególnie akwarelę, grafikę, scenografię i lalkarstwo. Inspiracją była architektura, sceny o charakterze obyczajowym i reporterskim. Pracował społecznie w związkach pracy twórczej. Był członkiem Związku Polskich Artystów Grafików oraz współzałożycielem i prezesem Związku Artystów Plastyków w Lublinie.

Zmarł w 1952 roku w Lublinie.

Bibliografia:

• Juliusz Kurzątkowski (1888-1952) [W:] Nauczyciele I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie [online]. [dostęp 2011.12.22] http://szkola.kalinowka.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=257:rudolf-kochloeffel&catid=57:historia-szkoy&Itemid=80

Galeria Nauczyciela

fot.1

fot.2

fot.3

fot.4Podpisy zdjęć:

  • fot. 1 - J. Kurzątkowski, fotografia z 1935 lub 1936 roku zrobiona w zakładzie “Fotorys” Edwarda Hartwiga. Ze zbiorów prywatnych Urszuli Kurzątkowskiej; źródło: LUBLIN PAMIĘĆ MIEJSCA TNN.PL [online]. [dostęp 2011.12.22] http://tnn.pl/rozdzial.php?idt=2122&idt_r=5340
  • fot. 2 - Krakowskie Przedmieście, lata 30 XX w.; fot. Jacek Babicz; źródło: Muzeum Lubelskie w Lublinie [online]. [dostęp 2011.12.22] http://zamek-lublin.pl/index.php?r=1932&l=pl&id=7351&x&PHPSESSID=eb644570afadbcb1331ead9dbba15732
  • fot. 3 - Brama Grodzka w Lublinie, rysunek 1930; źródło: http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=13923&from=pubindex&dirids=1&lp=987 ; oai:biblioteka.teatrnn.pl:13923 ; obraz znajduje się w Muzeum Lubelskim; [dostęp 2011.12.22]
  • fot. 4 - Ulica Złota, 17,3x13,5 cm, technika: linoryt, bibułka; źródło: AGRA-ART [online]. [dostęp 2011.12.22] http://www.agraart.pl/cgi-bin/obiekt.cgi?act=1&qt=1248881777&nr=6552
dodano wpis: 2011.12.22


| Powrót do strony głównej ZSP|