Łada Bogumił(1889-1942)

płk dr med. WP (1937)

Urodził się 22 marca 1889 roku w Łomży. W 1914 ukończył Wydział Medyczny Uniwersytetu Kijowskiego. Od XII 1917 do V 1918 w II Korpusie Polskim w Rosji. Od II 1919 w stopniu kpt. służy w WP. W czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 był k-dtem szpitala polowego nr 603. Po wojnie k-dt szpitala rejonowego w Brzeżanach. Zweryfikowany w stopniu mjr sł. st. sanit. z starszeństwem od 1 VI 1919. w latach 1922-1924 pełnił funkcję naczelnego lekarza Korpusu Kadetów Nr 1 we Lwowie. Następnie od 1924 miał przydział nad etatowy do 1 batalionu sanitarnego. Od 1924 pełnił funkcję k-dta szpitala rejonowego w Białymstoku, a następnie naczelny lekarz garnizonu w Rembertowie, potem od 1928 referent techniczno-lekarski 2 Okręgowego Szefostwa Sanitarnego w Lublinie. W Wolnej Szkole Malarstwa i Rysunku w Lublinie uczył anatomii w latach 1927-30. Awansowany do stopnia ppłk sł. st. sanit. 1 I 1931. Następnie k-dt 2 Okręgowego Szpitala w Lublinie, skąd został przeniesiony do Warszawy na stanowisko k-dta 1 Okręgowego Szpitala w Warszawie, którym kierował do lata 1939. Awansowany do stopnia płk sł. st. sanit. 19 III 1937. Podczas kampanii wrześniowej 1939 pełnił funkcję z-cy szefa sanitarnego Armii „Modlin”. Podczas walk zostaje ciężko ranny.

Podczas okupacji przebywał w Szpitalu Ujazdowskim, gdzie zmarł 24 X 1942 r. Pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Bibliografia:

• Genealogia, Stankiewicze z przyjaciółmi [online]. [dostęp 2012.04.10] http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=567"

• Reinhard-Chlanda M., Wolna Szkoła Malarstwa i Rysunku Ludwiki Mehofferowej w Krakowie i Lublinie. Kraków, 2008

dodano wpis: 2012.04.10

Galeria Nauczyciela| Powrót do strony głównej ZSP|