Marek Jan(1923-1991)

Urodził się 4 marca 1923 roku w Żarnówce k. Makowa Podhalańskiego. Oficer BCh „Smuga”. Z chwilą uruchomienia Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie rozpoczął studia na Wydziale Malarstwa, początkowo w pracowni prof. Pieńkowskiego, a potem pod kierunkiem prof. Eugeniusza Eibischa. W ślad za swoim profesorem w 1949 r. przeniósł się na Akademię Sztuk Pięknych do Warszawy, podejmując jednocześnie pracę w Galerii Malarstwa Muzeum Narodowego. Dyplom z malarstwa (ASP Warszawa). W 1952 r. podjął pracę, jako nauczyciel malarstwa w Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu, zajmując się ze swoimi wychowankami działalnością teatralną i scenograficzną. Po 1956 roku został wicedyrektorem tej szkoły, a od 1960 – dyrektorem Państwowego Technikum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Tą funkcję pełnił do 1976 roku. Następnie pracował w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. Współtworzył ustrój i organizację polskiego szkolnictwa artystycznego. W 1975 r. uzyskał tytuł profesora szkoły średniej. Jako pedagog rozwijał szereg form pracy pozalekcyjnej z młodzieżą, między innymi pod jego patronatem młodzież z prof. Jerzym Kursą budowała żaglówki i odbywała rejsy po Wiśle i po Mazurach. W całym tym okresie nieprzerwanie pracował twórczo, malując obrazy. Jego zainteresowania koncentrowały się wokół portretu, pejzażu, a zwłaszcza martwej natury. Prace swoje prezentował na wystawach okręgowych i ogólnopolskich. Brał udział w wystawach Grupy Zamość i Grupy Nałęczów. Poza malarstwem zajmował się projektowaniem wnętrz, małej architektury, konserwacją obiektów zabytkowych, a w pewnych okresach także rzeźbą i poezją, jak również publicystyką związaną z ochroną zabytków. Publikował artykuły w czasopismach „Czas przeszły i przyszły”, „Katoliku” i „Tygodniku Kulturalnym”.

Był odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami (1944), Krzyżem Walecznych 1944, Krzyżem Partyzanckim (1961), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1969), Złotym Krzyżem Zasługi (1973), Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta (1985), Krzyżem Batalionów Chłopskich (1989), Odznaką Tysiąclecia (1966 ), Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury (1975), Honorową Odznaką „Zasłużony dla Miasta Nałęczowa” (1989).

Zmarł w 1991 roku w Warszawie na nieuleczalną chorobę. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Makowie Podhalańskim.

Bibliografia:

• Jan Marek dyr. PLSP Nałęczów [W:] Nałęczów.Net [online]. [dostęp 2011.12.29] www.naleczow.net/index.php?option=com_content&view=article&id=222:jan-marek-dyr-plsp-naczow-&catid=31:dokumenty&Itemid=155

Galeria Nauczyciela

fot.1

fot.2

fot.3

fot.4Podpisy zdjęć:

  • fot. 1 - Jan Marek

Zdjęcia pochodzą ze strony: Jan Marek dyr. PLSP Nałęczów [W:] Nałęczów.Net [online]. [dostęp 2011.12.29] jw.

dodano wpis: 2011.12.29


| Powrót do strony głównej ZSP|