Maśliński Antoni(1917—1994)

Urodził się w 1917 roku. Prof. zwyczajny, dr nauk humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Absolwent Gimnazjum Państwowego im. Karola Chodkiewicza w Lidzie oraz Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Był doktorem habilitowanym Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, prodziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych na KUL, wieloletnim członkiem Komitetu Roczników Humanistycznych, założycielem i redaktorem serii wydawniczej "Studia nad sztuką renesansu i baroku", członkiem Komitetu Nauk o Sztuce PAN, członkiem Winckelmann-Gesel-lschaft w Stendal, członkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego KUL, wieloletnim prezesem Stowarzyszenia Historyków Sztuki, wykładowcą Politechniki Weimarskiej, a przede wszystkim znakomitym wychowawcą młodzieży.

Po przybyciu w 1945 r. z Wilna do Lublina Antoni Maśliński, wraz z prof. dr Marianem Morelowskim kontynuowali na KUL prace Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wil­nie, a w 1966 r. przejął kierownictwa nad tą Katedrą, której pełna nazwa brzmiała wtedy Katedra Historii Sztuki Średniowiecznej i Najnowszej.

Zmarł 14 maja 1994 r. w Lublinie.

Bibliografia:

• ZIEMIA LIDZKA [online]. [dostęp 2012.03.17] http://pawet.net/zl/zl/1994_14/1.html

Galeria Nauczyciela

fot.1

fot.2Podpisy zdjęć:

  • fot. 1 - źródło: Antykwariat Atticus [online]. [dostęp 2012.03.17]
  • fot. 2 - źródło: Alejka.pl [online]. [dostęp 2012.03.17]
dodano wpis: 2012.03.17


| Powrót do strony głównej ZSP|