Miłosiowa Janina(1896-1983)

Janina MiłosiowaUrodziła się w 1896 r. w Łęcznej.

Ukończyła Szkołę Malarstwa, Rysunku i Rzeźby H. Wiercińskiego oraz Wolną Szkołę Malarstwa i Rysunku L. Mehofferowej w Lublinie, której prowadzenie przejęła po śmierci założycielki. Funkcję dyrektora szkoły sprawowała w okresie 1931-1939, a także w latach 1942-1951, gdy szkoła plastyczna przyjmowała różne nazwy. Była członkiem ugrupowania „Krąg". Brała udział od 1931 r. w wielu wystawach zbiorowych. Wystawy indywidualne: Zakopane, Włodzimierz Wołyński 1936, Lublin 1949, 1958, 1964, 1970, 1964 Austria, 1970 Węgry. Zmarła w 1983 r. Jej twórczość to przede wszystkim malarstwo olejne: pejzaże z Lublina i Lubelszczyzny, realistyczne, ale też inspirowa­ne tradycją polskiego koloryzmu. Wkład artystki w życie artystyczne Lublina to przede wszystkim jej prace pedagogiczne, prowadzone w Wol­nej Szkole Malarstwa i Rysunku. Obrazy Miłosiowej znaj­dują się m.in. w Muzeum Lubelskim.

Zmarła w 1983 roku w Lublinie. Czytaj więcej na stronie.

Linki zewnętrzne:

• Witusik A., Skarbek J., Radzik T., Słownik biograficzny miasta Lublina, Miłosiowa Janina [W:] LUBLIN PAMIĘĆ MIEJSCA [online] [dostęp 2011.08.12] http://www.tnn.pl/rozdzial.php?idt=63&idt_r=2210&f_2t_rozdzialy_trescPage=11

• Juros J., Janina Miłosiowa [W:] Archiwum Herstoryczne [online] [dostęp 2019.01.22] http://archiwumherstoryczne.pl/janina-milosiowa/

Galeria Nauczyciela

fot.1

fot.2

fot.3

fot.4Podpisy zdjęć:

  • fot. 1 - W 1-szym rzędzie na dole, 4-ta z prawej siedzi dyrektor Janina Miłosiowa 1933 r., prawdopodobnie zakończenie roku szkolnego, fot. E. Marut-Kargul; źródło: Archiwum ZSP w Lublinie
  • fot. 2, 3 - prace nalarskie J. Miłosiowej, fot. K. Wereński; źródło: Archiwum ZSP w Lublinie
  • fot. 4 - "Wierzby", rok powstania 1918 - 1939; źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe [on-line]. [dostęp 2019.01.20] https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/124911/
aktualizowano wpis: 2019.02.07


| Powrót do strony głównej ZSP|