Baranowski Eugeniusz(1916-1988)

Urodził się w 1916 roku w Wasylkowcach na Kresach Wschodnich. W 1937 r. ukończył Wydział Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Państwowej Szkole Technicznej we Lwowie, specjalizując się w malarstwie w prac. Antoniego Michalaka. Swoją pierwszą pedagogiczną pracę rozpoczął w 1946 w Szkole Sztuk Plastycznych w Zamościu. Do 1950 roku wykładał, jako nauczyciel w klasie rzeźby w pracowni, którą sam zorganizował. W 1950 roku rozpoczął pracę w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie, a także został członkiem ZPAP. W 1956 roku obronił dyplom na Wydziale Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a dwa lata później objął na okres pięciu lat stanowisko dyrektora PLSP w Lublinie. Bardzo rzadko eksponował publicznie swoje prace. Tylko dwa razy wziął udział w wystawach plastycznych, na które złożyły się wyłącznie prace rzeźbiarskie: w radomskiej ogólnopolskiej (1965) i lubelskiej okręgowej (1966). Stypendium twórcze Ministerstwa Kultury i Sztuki otrzymał w 1962 r. Za efekty działalności nauczycielskiej i zasługi w tej dziedzinie przyznano E. Baranowskiemu nagrody kulturalne: miasta (1960) i województwa lubelskiego (1966). Pracę w lubelskim PLSP zakończył w 1976 roku przechodząc na emeryturę.

Twórczość E. Baranowskiego była różnorodna, lecz niestety nie zachowało się zbyt dużo dzieł. Niektóre znamy jedynie z fotografii. Między innymi można zobaczyć następujące prace: rzeźby portretowe w gipsie patynowanym: Bolesława Prusa (w muzeum pisarza w Nałęczowie), Józefa Ignacego Kraszewskiego (w muzeum JIK w Romanowie), Józefa Czechowicza (w lubelskim muzeum poety) i Hieronima Łopacińskiego (w bibliotece jego imienia), dwie okazałe "głowy" z gipsu są w PLSP. Muzeum Lubelskie posiada tylko jedną rzeźbę artysty: granitową, lapidarnie zarysowaną, miękką w profilach "Głowę dziewczyny". W latach osiemdziesiątych uczeń E. Baranowskiego, Tadeusz Mysłowski (absolwent PLSP w Lublnie) odkrył i pokazał rysunki swojeo nauczyciela, powstałe w latach 1958-1963.

Zmarł w 1988 roku.

Bibliografia:

• Kamiński I.J., Wstęp do katalogu, W: Eugeniusz Baranowski rysunek rzeźba, Lublin: BWA, 1990

Linki zewnętrzne:

• Marut-Kargul E., Jubileusz 80-lecia Lubelskiego Plastyka [dostęp 2011.12.30] - zobacz

• Marut-Kargul E., Eugeniusz Baranowski, pedagog i artysta, nauczyciel rzeźby, W: Jubileusz 80-lecia Lubelskiego Plastyka, s. 32-36 [dostęp 2011.12.30] - zobacz

Galeria Nauczyciela

fot.1

fot.2

fot.3

fot.4Podpisy zdjęć:

  • fot. 1 - Eugeniusz Baranowski; fot. T. Mysłowski
  • fot. 2 - Rysunek 1959; kolekcja T. Mysłowskiego Nowy York
  • fot. 3 - Kompozycja przestrzenna, gips, około 1960 r.; ZSP w Lublinie
  • fot. 4 - Rysunki artysty w jego mieszkaniu; fot. T. Mysłowski
  • fot. 5 - Głowa, przed 1966; źródło: [online]. [dostęp 2015.01.15] www.muzeumlubelskie.pl
aktualizowano wpis: 2015.01.15


| Powrót do strony głównej ZSP|