Pietrucznik Feliks(1899—1958)

Urodził się 15 listopada 1899 r. we wsi Polubicze (ówczesny pow. włodawski), działacz socjalistyczny i oświatowy, poseł do KRN, poseł RP w Finlandii.

W 1918 r. wstąpił do PPS. Brał udział w wojnie polsko-sowieckiej (1919—1920), a następnie służył w WP w Lublinie. Studiował filozofię na KUL. W r. 1927 został sekretarzem re¬dakcji „Z. Lub.", a w l. 1928—1935 pracował w Wydziale Opieki Społecz¬nej Magistratu w Lublinie na stanowisku zastępcy naczelnika i naczelnika. Był dyrektorem Uniwersytetu Ludowego w Nałęczowie (1929—1931). Od r. 1935 do 1939 kierował Oddziałem Oświaty i Kultury Zarządu Miejskiego w Lublinie. Włożył dużo wysiłku w rozwój powszechnego nauczania, szkolnictwa podstawowego i oświaty dorosłych. W l. 1935—1939 był jednocześnie dyrektorem Uniwersytetu Powszechnego im. S. Żeromskiego w Lublinie. W l. 30. działał w PPS i TUR oraz w ruchu spółdzielczym na terenie miasta. Wchodził w skład redakcji miesięcznika „Życie Spółdzielcze", a od maja 1935 r. był sekretarzem generalnym Rady Artystycznej m. Lublina, organu zajmującego się zabytkami i estetycznym wyglądem miasta. Uczył w Wolnej Szkole Malarstwa i Rysunku w Lublinie, np. w roku szkolnym 1934/35 prowadził zajęcia z estetyki sztuki, w 1938/39 z historii i estetyki sztuki.

Jako oficer WP brał udział w wojnie obronnej 1939 r., dostał się do niewoli. Okupację niemiecką spędził w obozie jenieckim II C Woldenberg, gdzie rozwinął działalność oświatową. Do kraju powrócił w maju 1945 r. i został wybrany sekretarzem Wojewódzkiego Komitetu PPS w Lublinie, wiceprzewodniczącym MRN i członkiem Prezydium WRN w Lublinie. Od listopada 1945 r. był członkiem Rady Naczelnej PPS, a w kwietniu 1946 r. wszedł w skład Centralnego Komitetu Wykonawczego tej partii. Z ramienia PPS 26 IV 1946 r. został posłem do KRN. W tym samym roku wyjechał na Śląsk jako stały przedstawiciel CKW PPS. Od 26 III 1948 r. był przewodniczącym WK PPS w Katowicach. Na Kongresie Zjednoczeniowym PPR i PPS w grudniu 1948 r. został wybrany na zastępcę członka KC PZPR. W l. 1950—1951 pełnił urząd posła nadzwyczajnego i ministra pełnomocnego RP w Finlandii. Od 1951 do 1953 r. pracował w TWP, a potem był kolejno naczelnikiem w Ministerstwie Przemysłu Drobnego i Rzemiosła oraz w Komitecie Drobnej Wytwórczości. Autor powieści Lot bez skrzydeł (1929) i To nie dla nas... (1933).

Zmarł 25 października 1958 r. w Warszawie, pochowany został na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Bibliografia:

• Marczuk J., Pietrucznik Feliks [W:] Witusik A., Skarbek J., Radzik T., Słownik biograficzny miasta Lublina [online]. [dostęp 2011.12.28] www.tnn.pl/rozdzial.php?idt=63&idt_r=2212&f_2t_rozdzialy_trescPage=6

• Doroszewski J., Szkolnictwo miasta Lublina w latach 1918-1939. Lublin, 2004, s. 135-136

aktualizowano wpis: 2012.12.28

Galeria Nauczyciela| Powrót do strony głównej ZSP|