Przechodzka Maria(1929-2012)

Urodziła się w 1929 r. w Mąkolicach. Studiowała na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1 lutego 1955 r. zatrudniona w Państwowym Liceum Technik Plastycznych w Nałęczowie, jako nauczyciel historii. W okresie od 1 września 1957 r. do 31 sierpnia 1976 r. wicedyrektor szkoły; od 1 września 1976 r. do 31 sierpnia 1981 r. dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. We wrześniu 1981 r. została przeniesiona służbowo na równorzędne stanowisko do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie, gdzie funkcję dyrektora sprawowała do sierpnia 1989 r. Od września 1978 r. do lipca 1983 r. pełniła funkcję dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przyzakładowej SPP "Artystyczny Przemysł Drzewny" w Nałęczowie. W latach 1989-1992 r. pracowała w PLSP w Lublinie, jako nauczyciel bibliotekarz.

Stały członek Komisji do opracowania programów, planów i zmian strukturalnych szkolnictwa plastycznego przy Zarządzie Szkół Artystycznych. Uhonorowana wieloma odznaczeniami resortowymi i państwowymi, m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (1969), Złotym Krzyżem Zasługi (1975), Odznaką za zasługi dla Lubelszczyzny (1977), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1978), Medalem Zasłużony działacz Kultury (1981), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1982), Medalem Zasłużony Nauczyciel PRL (1986).

Zmarła 18 listopada 2012 r., została pochowana na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie.

Bibliografia:

• Liceum Plastyczne im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie [online]. [dostęp 2012.12.06] www.lpnaleczow.com/?cat=14&id=0

• Achiwum zakładowe Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie

Linki zewnętrzne:

Anna Stefańczyk, Maria Przechodzka 1929–2012 [W:] Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie, 85 lat Lubelskiego Plastyka, s. 40-41 [online]. [dostęp 2015.10.27] http://issuu.com/bulus1/docs/85_lat_zsp_lublin

Galeria Nauczyciela

fot.1Podpisy zdjęć:

  • fot. 1 - Uroczystość 60-lecia szkoły. Od lewej: dyr Maria Przechodzka 1981-89. Fot. 1989; źródło: Archiwum Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie
aktualizowano wpis: 2015.10.27


| Powrót do strony głównej ZSP|