Wierciński Henryk Krystyn(1876-1964)

Urodził się w 1876 roku w Niezabitowie. Malarz związany z Ziemią Lubelską. Syn uczestnika Powstania Styczniowego, publicysty Henryka Wiecieńskiego. Ukończył kurs rysunku i malarstwa w pracowni Wojciech Gersona w Warszawie. W latach 1896-1902 studiował w krakowskiej Akademii. Następnie wyjechał na studia do Monachium. Przebywał także we Włoszech, głównie we Florencji. Do kraju wrócił w roku 1905. Większość życia spędził w Lublinie i Nałęczowie. Uczył w Wolnej Szkole Malarstwa i Rysunku w Lublinie przedmiotów kierunkowych: malarstwa i rysunku. Specjalizował się w portretowaniu ludzi. Jego prace można było oglądać na wystawach w Lublinie, Warszawie i Nałęczowie. Obrazy jego były często nagradzane i wyróżniane.

Zmarł w 1964 roku w Nałęczowie.

Bibliografia:

• Butryn S., Rodzina Wiercieńskich z Wąwozów w Nałęczowie [W:] Gazeta Nałęczowska [online]. [dostęp 2011.12.28] www.naleczow.com.pl/gazeta/2002/24_wierc.html

• Doroszewski J., Szkolnictwo miasta Lublina w latach 1918-1939. Lublin, 2004, s. 135

Galeria Nauczyciela

fot.1

fot.2

fot.3

fot.4Podpisy zdjęć:

  • fot. 1 - Wiercińscy vel Wiercieńscy, Pamiętniki [W:] otostrona.pl [online]. [dostęp 2011.12.12] http://www.otostrona.pl/wiercinski/index.php?p=1_18_X
  • fot. 2 - Portret chłopa 1896-1905, olej, płótno naklejone na tekturę 40,1x49,8 cm; [W:] artinfo.pl [online]. [dostęp 2011.12.12] http://www.artinfo.pl/?pid=catalogs&sp=auction&id=889&id2=117714&lng=1
  • fot. 3 - Akt męski 1896-1905, olej, płótno naklejone na tekturę 57,9x27,5 cm; [W:] artinfo.pl [online]. [dostęp 2011.12.12] www.artinfo.pl/?pid=catalogs&sp=auction&id=889&id2=117762&lng=1
  • fot. 4 - Portret prałata Józefa Pruszkowskiego, olej, płótno 97x76 cm; [W:] artinfo.pl [online]. [dostęp 2011.12.12] http://www.artinfo.pl/?pid=catalogs&sp=auction&id=889&id2=117704&lng=1
dodano wpis: 2011.12.28


| Powrót do strony głównej ZSP|