Wydra Jan(1902—1937)

Urodził się w 1902 roku w Ciecierzynie, malarz, grafik, członek bractwa św. Łukasza.

Studia artystyczne odbywał w warszawskiej ASP w l. 1923-27 pod kierunkiem T. Pruszkowskiego. Przebywał następnie w Kazimierzu Dolnym, był nauczycielem w szkole plastycznej w Lublinie, a ok. 1933 osiadł w Warszawie. Żył w bardzo trudnych warunkach, nękany kłopotami finansowymi i nieuleczalną chorobą zmarł na gruźlicę mając 35 lat. W początkowym okresie twórczości, jeszcze przed studiami w ASP malował kompozycje historyczno-alegoryczne, wizerunki bliskich osób, szkice z życia żołnierskiego oraz portrety poetów lubelskich. Później, już, jako członek bractwa św. Łukasza, zaczął malować duże kompozycje religijne, które jak Chrystus w mieście czy Boże Narodzenie przyniosły mu pewną popularność w kraju, a także za granicą (jedną z wersji Bożego Narodzenia nabył Carnegie Institute w Pittsbusgu). Nie poprzestał jednak na akademickim realizmie. Ciągle szukał nowych środków dla wyrażenia swej wizji świata. Jego celem był kolor, światło, prawdziwa malarska faktura. Dążenia artysty uwidaczniały się w jego małych pejzażach z Lubelszczyzny, wizerunkach mieszkańców Kazimierza, a przede wszystkim w pełnych prostoty martwych naturach. Największym zaś triumfem Jana Wydry był obraz rybaczka (powstały w ostatnich niemal dniach życia), cały wypełniony kolorem, malowany śmiałymi uderzeniami pędzla rozbijającymi wszelkie gładzizny, przemawiający żywością faktury.

Zmarł w 1937 roku w Otwocku.

Bibliografia:

• Kopeć J., wydra, jan [online]. [dostęp 2011.12.12] http://webart.omikron.com.pl/paint/authors/wydr_ja/index.htm

Galeria Nauczyciela

fot.1

fot.2

fot.3Podpisy zdjęć:

  • fot. 1 - Pejzaż z Kazimierza olej, płótno, 49,3x49,5 cm; Muzeum Okręgowe w Lublinie; [W:] Kopeć J., wydra, jan [online]. [dostęp 2011.12.12] http://webart.omikron.com.pl/paint/authors/wydr_ja/index.htm
  • fot. 2 - Alegoria 1929, olej, płótno, 196x160,5 cm; Muzeum Narodowe w Warszawie; [W:] Kopeć J., wydra, jan [online]. [dostęp 2011.12.12] http://webart.omikron.com.pl/paint/authors/wydr_ja/index.htm
  • fot. 3 - Zdjęcie z krzyża 1928, drzeworyt; [W:] Wystawa Polskiej Grafiki Artystycznej [online]. [dostęp 2011.12.12] http://bg.umcs.lublin.pl/nowa/grafika/grafika.html
dodano wpis: 2011.12.28


| Powrót do strony głównej ZSP|