Zins Henryk(1922—2002)

Urodził się 6 maja 1922 w Lublinie - profesor historii, mediewista, autor m.in. Historii Anglii, Historii Kanady.

Do szkoły powszechnej uczęszczał w Lublinie. Gimnazjum ukończył w Przemyślu by powrócić na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie studiował równocześnie filozofię, ekonomię i filologię angielską. Tytuł magistra filozofii otrzymał w 1948 roku, a już rok później doktoryzował się. Od 1955 roku pracował w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie pełnił funkcje: prodziekana Wydziału Humanistycznego (1956 - 1958 i 1960 - 1962), kierownika Katedry Historii Powszechnej Starożytnej i Średniowiecznej (1957 - 1962), kierownika Katedry Historii Powszechnej Średniowiecznej (1962 - 1970), dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej (1972 - 1977), kierownika Zakładu Historii Ustrojów Anglosaskich w Instytucie Historii (1972 - 1976). Wiele lat spędził pracując na uniwersytetach zagranicznych: w Kanadzie (1968-1971), Kenii (1975-1982), Nigerii (1982-1985), Zimbabwe (1985-1989) oraz Botswanie (1989-1999). Czas spędzony w tych krajach przyniósł owoce w postaci opracowań historii krajów, w których Profesor pracował, dziejów tamtejszych skupisk Polonii a także szerokiej działalności popularyzującej Polskę, jej przeszłość i kulturę. Dał się też poznać jako wybitny propagator historii i kultury polskiej na świecie. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz Komitetu Redakcyjnego Polonijnego Centrum Kulturalno-Oświatowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ostatnie lata profesor Henryk Zins spędził w Lublinie prowadząc wykłady w UMCS i Wyższej Szkole Dziennikarstwa. Jego uczniem był m.in. prof. Mieczysław Wieliczko.

Zmarł 1 lutego 2002 roku w Lublinie.

Bibliografia:

• Henryk Zins [W:] Wikipedia [online] [dostęp 2012.03.17] http://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Zins

Linki zewnętrzne:

• KUL, Henryk Zins (1922-2002) - sylwetka [online]. [dostęp 2012.03.17] zobacz

Galeria Nauczyciela

fot.1

fot.2

fot.3

fot.4Podpisy zdjęć:

  • fot. 1 - Henryk Zins; źródło: Henryk Zins (1922-2002) - sylwetka [W:] KUL [online]. [dostęp 2012.03.17] http://www.bu.kul.pl/henryk-zins-1922-2002-sylwetka,art_11334.html
  • fot. 2, 3, 4, źródło: j.w.
dodano wpis: 2012.03.28


| Powrót do strony głównej ZSP|