Zwolakiewicz Henryk(1903—1984)

Henryk ZwolakiewiczUrodził się 29.03. 1903 r. w Lublinie, malarz, grafik, etnograf, bibliofil, kolekcjoner.

Uczęszczał do Seminarium Nauczycielskiego w Szczebrzeszynie, które ukończył w 1924 r. W 1. 1925—1928 rozpoczął pracę dydaktyczną. Dokształcał się w Warszawie, kończąc Wyższy Kurs Nauczycielski (1928, grupa artystyczna) i Państwowy Instytut Robót Ręcznych (1932, pedagogika). Ponadto uczył się w Wolnej Szkole Malarstwa i Rysunku w Lublinie. Od pierwszych lat pracy pedagogicznej Zwolakiewicz przejawiał zainteresowania regionalistyczne, publikując artykuły w lokalnych wydawnictwach. Po II wojnie światowej rozpoczął pracę w szkolnictwie średnim, jako nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. J. Zamoyskiego (1945—1948), Szkoły Budowlanej (1948—1950), następnie był dyrektorem Liceum Sztuk Plastycznych (1950—1951) oraz jego nauczycielem do 1963 r. W r. 1949 uzyskał na UMCS tytuł magistra etnografii i etnologii za pracę „Bibliografia etnograficzna Lubelszczyzny”. W 1958 r. otrzymał dyplom w zakresie pedagogiki artystycznej na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Prowadził wszechstronną działalność plastyczną, organizacyjną, społeczną, popularyzacyjną, m. in. zaprojektował dziewięć herbów miast polskich na suficie w aptece przy ul. Bramowej na Starym Mieście. Od 1. 20. uprawiał malarstwo sztalugowe (akwarela, tempera, gwasz, techniki mieszane), grafikę warsztatową i użytkową. Od 1936 r. brał udział w wystawach plastycznych na terenie Lublina i woj. lubelskiego, jak również w całym kraju i za granicą (Łuck, Debreczyn). Do r. 1983 uczestniczył w kilkudziesięciu ekspozycjach, np. w Biennale Plakatu w Katowicach (1965—1967), w ogólnopolskich wystawach ekslibrisu współczesnego w Lublinie i Rzeszowie. Swoją aktywność w życiu lubelskiego środowiska bibliofilskiego wyrażał nie tylko poprzez pracę na rzecz pięknej książki i kultywowanie odziedziczonej po rodzicach pasji kolekcjonerskiej; stworzył również mnóstwo ekslibrisów i był znanym ich zbieraczem; opublikował wiele prac i artykułów. Otrzymał odznaczenia: Medal X-lecia Polski (1928), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1962), odznakę Tysiąclecia Państwa Polskiego (1966), Medal Komisji Edukacji Narodowej, odznakę „Zasłużony Działacz Kultury" (1976).

Zmarł 23.07.1984 r. w Lublinie i został pochowany w rodzinnym mieście na cmentarzu przy ul. Lipowej.

Bibliografia:

• Domański M., Zwolakiewicz Henryk [W:] Radzik T., Skarbka J., Witusik A., Słownik biograficzny miasta Lublina, T.1, Lublin 1993, ISBN 83-227-0564, s. 311-313

Galeria Nauczyciela

fot.1

fot.2

fot.3Podpisy zdjęć:

  • fot. 1 - źródło: ARCHIWUM allegro [on-line]. [dostęp 2011.12.20] http://archiwumallegro.pl/zwolakiewicz_henryk_ekslibris_lublin-1010668688.html
  • fot. 2 - źródło: ARCHIWUM allegro [on-line]. [dostęp 2011.12.20] http://archiwumallegro.pl/henryk_zwolakiewicz_ekslibris_lublin_2-1010671581.html
  • fot. 3 - źródło: Henryk Zwolakiewicz [W:] Muzeum Ziemi Augustowskiej [on-line]. [dostęp 2011.12.20] www.e-muzeum.augustow.pl/lt/pasaulio-kolekcija-ex-libris/europa/lenkija/105-henryk-zwolakiewicz.html
dodano wpis: 2011.12.28


| Powrót do strony głównej ZSP|