Dutkiewicz Józef Edward(1903-1968)

Urodził się w 1921 roku w Krakowie, historyk sztuki, konserwator zabytków i malarz, pedagog, organizator życia naukowego, muzealnik. W latach 1921-1927 studiował malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u J. Mehoffera i F. Szczęsnego Kowarskiego i historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskując tam doktorat. W 1927 uczył się w Paryżu u J. Pankiewicza. W okresie 1933-1939 członek grupy Pryzmat - jego malarstwo należy do nurtu koloryzmu. Konserwator zabytków sztuki w Łucku (1932-1935), a potem w Lublinie, gdzie również w Wolnej Szkole Malarstwa i Rysunku Janiny Miłosiowej uczył malarstwa ściennego i kościelnego. W latach 1946-1951 Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie.

Od 1950 wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (od 1958 profesor), współorganizator i dziekan Wydziału Konserwacji Dzieł Sztuki tamże. Założyciel i redaktor czasopisma Ochrona Zabytków. Pisał artykuły krytyczne poświęcone sztuce współczesnej (w czasopismach: Pion, Arkady i Nike) oraz rzeźbie i malarstwu średniowiecznemu i nowożytnemu. Prowadził prace konserwatorskie - czasami kontrowersyjne - m.in. w kościele w Dębnie (1959) i pałacach w Krasiczynie (1956), Łańcucie (1960) oraz Pieskowej Skale.

Zmarł tragicznie 7 września 1968 roku w wyniku upadku z rusztowania podczas prac konserwacyjnych prowadzonych w kolegiacie św. Andrzeja w Olkuszu. Został pochowany na Starym Cmentarzu w Tarnowie.

Bibliografia:

• Dutkiewicz Józef Edward [W:] onet. wiem [online]. [dostęp 10.01.2012] http://portalwiedzy.onet.pl/4001,,,,dutkiewicz_jozef_edward,haslo.html

• Barbara Sawczyk, Maria Sąsiadowicz, Ewa Stańczyk, Ocalić od zapomnienia... Patroni tarnowskich ulic. Tom I, Tarnów 2003, ISBN 83-915445-2-4

• Doroszewski J., Szkolnictwo miasta Lublina w latach 1918-1939. Lublin, 2004, s. 137

Linki zewnętrzne:

• Obrazy Dutkiewicza [W:] Kultura [online]. [dostęp 10.01.2012] www.temi.pl/archiwum/2007/2007-11-21/06_kultura1.php

Galeria Nauczyciela

fot.1

fot.2

fot.3Podpisy zdjęć:

  • fot. 1 - J. E. Dutkiewicz; źródło: Józef Edward Dutkiewicz [W:] Dziennik pisany nad Horyniem [online]. [dostęp 2011.12.30] http://ostrog.blox.pl/tagi_b/49018/ks-Jozef-Kuczynski.html
  • fot. 2 - źródło: FLOWERS LONDON [online]. [dostęp 2011.12.30] www.flowersgalleries.com/exhibitions/3866-selection-of-works-by-artists-afiliated-to-flowers-over-the-past-40-years/
  • fot. 3 - Józef Edward Dutkiewicz [W:] SCAN WYDAWNICTWO [online]. [dostęp 2011.12.30] www.s-can.pl/publikacje.php?id=115
dodano wpis: 2011.12.30


| Powrót do strony głównej ZSP|