Wystawa rysunku uczennic z I LP

8 września w szkolnej galerii w dolnym korytarzu otwarto oficjalnie wystawę rysunku uczennic klasy I LP (w roku szkolnym 2016-2016), Elizy Kołodziej (na fot. od lewej) i Anny Myszkowiak (na fot. od prawej). Wystawa zorganizowana już po zakończeniu roku szkolnego, prezentowała umiejętności naszych uczniów wszystkim odwiedzającym szkołę w okresie wakacyjnym, w tym w szczególności uczestnikom sierpniowych warsztatów plastycznych. Uhonorowanie uczennic pierwszej klasy wystawą ich rysunków w tym eksponowanym miejscu w przestrzeni szkoły jest traktowane, jako wyróżnienie za pracę w całym poprzednim roku i stanowi przykład do naśladowania dla innych uczniów ZSP.

Print Friendly, PDF & Email