Nauczanie zdalne

Nadużycia podczas lekcji online – Informacja dla nauczycieli, co zrobić w przypadku stwierdzenia sytuacji, zachowań utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie zajęć on-line. Strona zawiera informacje dotyczące identyfikowania i rozwiązywania problemów z trollingiem, ridingiem, bombingiem.

Zarządzenie Dyrektora ZSP w Lublinie nr 14/2020 z dnia 24.04.2020 r. w sprawie nauczania zdalnego w szkole w okresie 27.04.-24.05.2020 roku

 Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja 2020 roku

Plan lekcji obowiązujący od dnia 6 kwietnia 2020 roku /poniedziałek/

Dzienny rozkład godzin zajęć w nauczaniu zdalnym obowiązujący od 1 do 7 czerwca 2020 roku

 Poradnik. Nauka zdalna w czasie zawieszenia zajęć – informacja MEN

 Materiały do nauczania artystycznego online CEA

 Kultura i wiedza w sieci – #zostańwdomu

Informacja dla uc​zniów:

Uczniowie, otrzymaliście dostęp do usługi internetowej Office 365
Adres strony internetowej usługi to: https://login.microsoftonline.com

Dane logowania:
Login: nazwiskoimię@liceumplastyczne.onmicrosoft.com (pisane małymi literami bez polskich znaków diakrytycznych (ą, ę, ć itp.)
Hasło: Plastyk1214

Aby się zalogować możecie skorzystać z poniższej instrukcji:

  1. W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz adres: https://login.microsoftonline.com
    Wyświetli się powitalna strona systemu
  2. Wpisz swoje dane logowania wg następującego wzoru: nazwiskoimię@liceumplastyczne.onmicrosoft.com (np. kowalskijan@liceumplastyczne.onmicrosoft.com)
    *imię i nazwisko wpisywane bez polskich znaków diakrytycznych (ą, ę, ć itp.)
  3. Wpisz hasło przesłane przez dziennik elektroniczny.
  4. Wprowadź nowe hasło, którym będziesz się posługiwał.
  5. Od tego momentu możesz logować się do systemu, korzystając z loginu i ustalonego przez siebie hasła

Instrukcje dla nauczycieli:

Instrukcja korzystania ze skrzynki znajduje się na Platformie Informacyjnej Nauczycieli ZSP w Lublinie.

Koncepcji nauczania zdalnego w ZSP im. C. K. Norwida w Lublinie, w zakresie wszystkich przedmiotów, w tym w szczególności przedmiotów artystycznych. Dotyczy także nauczania indywidualnego.

image_pdfimage_print