Skrzydła wolności – konkurs plastyczny

Zapraszamy na wernisaż wystawy pokonkursowej dnia 13 listopada 2018 roku o godzinie 12.00 do siedziby Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Lublinie przy ulicy Wodopojnej 2.

W dniu 22 października 2018 roku w Zespole Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie odbyło się Jury Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Skrzydła wolności. Polskie drogi do niepodległości 1918  – 1921”.

Zobacz protokół z posiedzenia Jury

Fotoreportaż z obrad Jury

Fot. Andrzej Mazuś


Print Friendly, PDF & Email