Warsztaty wizualizacji (SketchUp i V-Ray) w ZSP

W dniach 4-5 marca 2020 roku odbyły się warsztaty wizualizacji (SketchUp i V-Ray) dla nauczycieli. Zajęcia zostały przeprowadzone przez Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie we współpracy z firmą szkoleniową ProGrupa w siedzibie szkoły przy ulicy Muzycznej 10A.

Fotoreportaż

fot. Andrzej Mazuś

Szczegóły dotyczące warsztatów w załącznikach:
Wystawa „Projektowanie wszędzie”

29 września w Centrum Spotkania Kultur została otwarta wystawa „Projektowanie wszędzie”, na której możemy zobaczyć przedmioty, grafiki i aplikacje zaprojektowane przez pedagogów i absolwentów Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie. Wśród wielu wybitnych projektów swoje wspólne prace prezentują Małgorzata Małolepszy, absolwentka naszej szkoły i jej mąż Wojciech Małolepszy, prodziekan Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie.

Kuratorką wystawy jest Czesława Frejlich, profesor Wydziału Wzornictwa ASP w Krakowie i ASP w Warszawie, redaktor naczelna kwartalnika 2+3D. Pani Profesor zaproponowała oprowadzanie kuratorskie po wystawie, przygotowane specjalnie dla uczniów naszej szkoły. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w dniu 22 listopada (godzina do ustalenia).

 Wystawa Projektowanie wszędzie

tekst i fot. Zdzisław Kwiatkowski
Projekt domu Dominiki Ufnal nagrodzony

Dnia 15 kwietnia 2018 roku Dominika Ufnal (absolwentka naszej szkoły) i Eryk Szczepański zajęli 2 miejsce w konkursie na opracowanie najlepszej koncepcji architektonicznej oraz funkcjonalnej wraz z propozycją zagospodarowania terenu działki domu na ul. Stęszewskiej. Konkurs został zorganizowany przez firmę „Browwar Nieruchomości” w Poznaniu.

Aktualnie trwa konkurs na Nagrodę Publiczności na najlepszy, według Ciebie projekt. Szczegóły na Browwar Nieruchomości – facebook. Można „lajkować” do 27 kwietnia do godziny 12:00. Zwycięzca konkursu publiczności otrzyma nagrodę w wysokości 500 zł.

Dominika Ufnal ukończyła w 2015 roku Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie.  Studiowała „Architekturę i Urbanistykę” na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Serdecznie gratulujemy sukcesu.

Dominika Ufnal

E. K.

 
Patrzeć nie tylko oczami

Dnia 15 grudnia 2017 roku w Muzeum Wsi Lubelskiej odbyły się wystawa i spotkanie podsumowujące realizację zadania pt. „Inne spojrzenie. Przystosowanie treści wystaw stałych Muzeum Wsi Lubelskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”. Głównym założeniem projektu było dostosowanie muzeum do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących zgodnie o obowiązującym prawem.

W ramach przedsięwzięcia uczniowie Liceum Plastycznego z Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie wykonali 21 rekwizytów do poznania dotykowego oraz dwie makiety architektury wiejskiej: chałupy z Urzędowa z małym okólnikiem oraz zagrody z Korytkowa Dużego.  Projekt jeszcze raz przypomniał, że otaczający świat widzimy nie tyle oczami, co mózgiem.

E. K.

 
VII Warsztaty Design

VII OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY DESIGN
dla nauczycieli i uczniów
klas starszych szkół plastycznych
23-24 listopada 2017

 

Fotoreportaż z przebiegu warsztatów

Zajęcia warsztatowe „Graficzne i przestrzenne struktury modularne we wnętrzu”. Prowadzenie: prof. ASP Bazyli Krasulak, dr Beata Dobryjanowicz oraz st. wykł. Maciej Małecki z Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie

Zajęcia warsztatowe prowadzone przez Annę Hanysz z Pracowni projektowania tkaniny i ubioru na Wydziale Architektury Wnętrz ASP im. J. Matejki w Krakowie

Otwarcie wystawy prac licencjackich i magisterskich wydziałów architektury wnętrz ASP w Warszawie i ASP im. J. Matejki w Krakowie


Źródło fot.:  Zespół Szkół Plastycznych im. CK Norwida w Lublinie [W:] facebook.com/lubelskiplastyk [online]. [dostęp 2017.11.29] https://www.facebook.com/lubelskiplastyk

Lublin, 31 października 2017 r.

Szanowni Państwo, dyrektorzy szkół plastycznych

Mam przyjemność poinformować, że podobnie jak w ubiegłych latach, Zespół Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie, jest organizatorem Ogólnopolskich Warsztatów „Designu”, adresowanych do nauczycieli szkół plastycznych, w szczególności przedmiotów: aranżacja wnętrz, projektowanie graficzne, tkanina artystyczna, podstawy projektowania, projektowanie multimedialne.

Jest to już VII edycja tej znanej od wielu lat imprezy, organizowanej przez Stowarzyszenie Lubelski Plastyk i Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie w porozumieniu ze środowiskami akademickimi wyższych szkół artystycznych. Warsztaty odbędą się w dniach 23-24 listopada 2017 roku, w siedzibie szkoły w Lublinie, przy ul. Muzycznej 10a. Kierując się opiniami uczestników poprzednich warsztatów, organizatorzy projektują ich obecną edycję jako zajęcia w większości praktyczne, skierowane także do uczniów klas przedmaturalnych i maturalnych szkół plastycznych. Każda szkoła zainteresowana udziałem w warsztatach, deleguje jednego ucznia pod opieką nauczyciela (lub nauczycieli). Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w pracowniach, o kwalifikacji decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji o warsztatach i umożliwienie zainteresowanym nauczycielom oraz uczniom uczestnictwa w tej imprezie.

W bieżącym roku warsztaty organizowane są w porozumieniu z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Akademią im. J. Matejki w Krakowie. Program warsztatów obejmować będą zajęcia o zróżnicowanym charakterze – wykłady, prezentacje, praktyczne warsztaty z uczniami szkół plastycznych, wystawy oraz wieczorne spotkanie integracyjne. Uczestnikami warsztatów będą znane postacie zajmujące się problematyką designu, oraz nauczyciele – praktycy, prowadzący zajęcia związane z problematyką projektowania w tradycyjnym, multimedialnym i cyfrowym warsztacie.

W obecnej edycji imprezy wiodącym motywem jest – w zamierzeniu organizatorów – Człowiek i jego wewnętrzny habitat.

Wybór tego problemu pozwala na ujęcie designu jako projektowania wewnętrznych przestrzeni, w których funkcjonuje współcześnie człowiek cywilizacji ponowoczesnej. Zagadnienie to, związane z charakterem kształcenia plastycznego w szkolnictwie artystycznym średniego szczebla, wprowadza problem kompleksowego projektowania zamkniętych przestrzeni, w którym koncepcja  artystyczna realizuje zadane jej optymalne funkcje, odwołując się współcześnie do różnych sposobów języka perswazji – ideowej, socjologicznej, terapeutycznej, utylitarnej. W ten sposób zakreślony temat warsztatów łączy się z rozumieniem przestrzeni człowieka, jako przestrzeni wykorzystywanej w relacjach komunikacyjnych, co jest jednym z aspektów nowej nauki – proksemiki. Wyróżnienie kategorii „zewnętrzne – wewnętrzne” pozwala na wyodrębnienie przestrzeni całkowicie kreowanej przez człowieka od tej, w której projekt artystyczny wpisuje się w kontekst mniej lub bardziej przekształconej Natury.

Dwudniowe Warsztaty (23-24 listopada 2017 r.) w ZSP im. C. K. Norwida w Lublinie,  obejmować będą: wykłady, prezentacje, warsztaty w szkolnych pracowniach, korekty i analizy wykonanych ćwiczeń, wernisaż prac licencjackich i dyplomowych ASP w Warszawie i ASP w Krakowie. Przygotowane wydawnictwo będzie zawierać publikacje uczestników warsztatów, uzupełnione materiałem ilustracyjnym. Warsztaty uzupełni wieczorne spotkanie w artystycznej restauracji Starego Miasta.

Dodatkowym atutem warsztatów będzie po raz kolejny specjalnie przygotowane na okoliczność tej imprezy wydawnictwo, opracowane wspólnie przez organizatorów i uczestników – Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida i nauczycieli akademickich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i ASP im. J. Matejki w Krakowie, prezentujący dorobek dydaktyczny związany z projektowaniem jako istotnym elementem edukacji ogólnoplastycznej wspomagającej proces artystycznej kreacji.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie sprawy związane z zakwaterowaniem oraz posiłkami nie związanymi z organizacją warsztatów i nie uwzględnionych w harmonogramie imprezy, należy załatwić we własnym zakresie. Podobnie jak w poprzednich latach, proponujemy skorzystanie z noclegów i wyżywienia w znajdujących się blisko szkoły placówkach:

  1. Dom Studenta Politechniki Lubelskiej, Lublin ul. Nadbystrzycka 44, tel. (81) 525 71 33;
  2. Hotel Studencki, Lublin ul. Nadbystrzycka 72a, tel. (81) 538 28 28, 784 025 644

Prosimy o potwierdzenie obecności na warsztatach do 17 listopada 2017 r., zgodnie z załączoną do niniejszego pisma kartą. Kartę zgłoszenia, z pieczęcią szkoły prosimy przesłać drogą mailową, lub faxem na adres Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela p. Andrzej Mazuś, wicedyrektor ZSP im. C. K. Norwida w Lublinie (tel. 505 122 999) i prezes Stowarzyszenia Lubelski Plastyk, p. Jolanta Jarosińska (tel. 693 747 191). Kontakt w godzinach pracy szkoły, także przez sekretariat ZSP.

W załączeniu:

  1. Karta zgłoszenia uczestnika Karta zgłoszenia uczestnika
  2. Program imprezyWarsztaty plastyczne dla Gimnazjalistów

Z okazji „Nocy Bibliotek” Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie zaprasza na zajęcia z kaligrafii, projektowania wnętrz i malowania kopii do Biblio, ul. Szaserów 13 – 15 w Lublinie. Warsztaty odbędą 12 maja 2017 roku.

Zapisy telefonicznie pod numerem 81 311 00 09. Liczba osób w grupie – maksymalnie 15 (decyduje kolejność zgłoszeń).

Zajęcia podzielone na trzy bloki tematyczne będą prowadzone przez nauczycieli ZSP w Lublinie:

  1. Ja cię urządzę, 10.00 – 12.00 warsztaty projektowania wnętrz (mini wykład, przygotowanie makiet) – Andrzej Mazuś
  2. Jak kura paluchem, 12.15 – 14.15 warsztaty kaligrafii – Ryszard Paluch
  3. Kopie jak Mona Lisa, 14.30 – 16.30 warsztaty malowania kopii (na blejtramach) – Dorota Andrzejewska – Marzec