Anna Angelika Łapińska

Dodano nowy biogram w Galerii Absolwentów Lubelskiej Szkoły Plastycznej.

Anna Angelika Łapińska urodziła się w 1990 roku. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie, dyplom 2010 rok. Absolwentka wydziału Scenografii na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2010-2016). Stypendium Rektora ASP dla najlepszych studentów (2011/12, 2012/13 i 2013/14). Laureatka przeglądu Coming Out (2016). Zajmuje się projektowaniem kostiumów oraz scenografii filmowej i teatralnej. Zdobywała doświadczenie zawodowe jako kostiumografka i scenografka… Czytaj dalej →
Dar dla biblioteki ZSP

Dyrekcja i Biblioteka Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie składają serdecznie podziękowanie Panu Henrykowi Wójcikowi za podarowanie naszej bibliotece oryginalnej karty z „Liber chronicarum” podczas pobytu w naszej szkole w dniu 12 września 2019 roku. Nasz Gość zamieszkujący na stałe w Toronto jest także darczyńcą cennych, obcojęzycznych albumów z historii sztuki, które wzbogaciły księgozbiór biblioteki szkolnej o tytuły poszukiwane i chętnie wypożyczane przez czytelnika.
Od lewej: Elżbieta Marut-Kargul (bibliotekarz), Henryk Wójcik, Jolanta Jarosińska (bibliotekarz)

Henryk Wójcik urodził się 11 lipca 1950 r. w Lublinie (Kalinowszczyzna). Studiował Historię Sztuki na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie. W 1978 roku wyjechał na stałe do Kanady, gdzie do dzisiaj mieszka (Toronto). Bibliofil, miłośnik, znawca i kolekcjoner dzieł sztuki graficznej i dorobku literackiego polskich twórców na Obczyźnie. Oprócz interesującej i cennej biblioteki, w której między innymi znajdują się archiwalia związane z literaturą emigracyjną, posiada w swoich zbiorach m. innymi obrazy i rysunki J. Czapskiego i J. Lebensteina, zbiór dawnych map Polski (ponad 250)… Zobacz biogram w Galerii Absolwentów Lubelskiej Szkoły Plastycznej.

„Liber chronicarum” – inkunabuł wydany w 1493 w Norymberdze, w oficynie Antona Kobergera z drzeworytniczymi ilustracjami pochodzącymi z pracowni Michała Wolgemuta i tekstem napisanym przez Hartmanna Schedla. Słowa „Liber cronicarum” to popularny i będący w użyciu skrót od pełnego tytułu : „Liber cronicarum cum figuris ymaginibus ab inicio mundi”. W Polsce w dość powszechnym użyciu są również określenia: Kronika Świata, Kronika Schedla lub Kronika norymberska.

Karta z „Liber chronicarum”, dar, H. Wójcik; fot. M. Kierczuk-Macieszko 

E. K.
Fotografie uczniów ZSP na ulicach Lublina

Do końca maja 2017 roku można zobaczyć prace uczniów z Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie. Plansze zostały ustawione przed Urzędem Miasta Lublin  przy Placu Władysława Łokietka 1. Zapraszamy!

Źródło fot.:  Zespół Szkół Plastycznych im. CK Norwida w Lublinie [W:] facebook.com/lubelskiplastyk [online]. [dostęp 2017.05.22] https://www.facebook.com/lubelskiplastyk
Boże Narodzenie tuż, tuż…

W grudniu 2015, jak co roku nauczyciele i uczniowie w Zespole Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie przygotowali świąteczne dekoracje. Trwają także ostatnie próby do spektaklu „Jasełka”, który odbędzie się 22 grudnia w szkolnej auli oraz prace związane z Orszakiem Trzech Króli, który w dniu 6 stycznia przejdzie ulicami Lublina.

jaselkaŚwięto Bożego Narodzenia to jedno z najdawniejszych i najważniejszych świąt chrześcijańskich. Wprowadzone zostało w 1889 r. dla uczczenia tajemnicy narodzenia Jezusa Chrystusa. Święto pięknie jest obchodzone w kościołach katolickich.

E.K.

Fot. z www.facebook.com/lubelskiplastyk/

 


Boże Narodzenie w sztuce
Jasełka i kolędy w ZSP

Samorząd Uczniowski ZSP Samorząd Uczniowski ZSP
Jasełka w dniu 19 grudnia 2014 roku.

Przedstawienie nauczycieli i uczniów z okazji Świąt Bożego Narodzenia w Zespole Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie.

Kolędy w wykonaniu uczniów ZSP w Lublinie.

fot. Karolina Niedźwiadek

Kolędy w wykonaniu uczniów ZSP w Lublinie

"Gore Gwiazda Jezusowi""
Artykuł w „Tygodniku Niedzielnym”

nutka PLIKI MP3

  • Z narodzenia Pana

  • Gore gwiazda Jezusowi

  • Dzisiaj w Betlejem

  • Na tym niebie

  • Jezusa narodzonego

  • Hej, w dzień narodzenia

  • Dlaczego dzisiaj

  • Jezus malusieńki

  • Sybirska kolęda

Link do katalogu z plikami mp3 kolęd
downoland https://www.dropbox.com/sh/der0mqo71pgaeh2/AAADOXMF9mGYnzkmziXgmY3Ka?dl=0

Boże Narodzenie w sztuce
III stopień (centralne) XXXVIII Olimpiady Artystycznej

Lauereatka – Nikola Góral (6b OSSP), nauczyciel prowadzący: Anna Papierkowska
Wizyta uczniów w Galerii Białej

4 stycznia 2013 r. odbyła się wizyta uczniów z Koła Sztuk Wizualnych ZSP w Lublinie – w Galerii Białej. Prowadząca od wielu lat galerię Anna Nawrot opowiedziała uczniom o aktualnych wystawach, pokazała, na czym polega praca galerii, przedstawiła w skrócie jej historię oraz zaprezentowała liczne publikacje, jakie wydali na przestrzeni ostatnich lat.
Piotr Majewski – „Architektura współczesnych muzeów”

Dr Piotr Majewski – historyk sztuki, pracownik Zakładu Historii Sztuki Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS; zajmuje się krytyką artystyczną, współredaktor książki „Grupa „Zamek”. Historia krytyka sztuka”. Kurator wystaw popularyzujących sztukę współczesną, m. in. „Puls fotografii” (Lublin, 2009), koordynator cyklu wystaw „Fotografia między dokumentem a dziełem” (Lublin, 2009). Wiceprezes Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, prezes zarządu w latach 20082010.

Podczas wykładu dr Piotr Majewski opowiadał o architekturze i funkcji najważniejszych muzeów powstających na świecie, między innymi o „efekcie Bilbao”. Przygotowaniem wykładu ze strony organizatorów zajęły się uczennice IIA – Katarzyna Wójtowicz i Dominika Ufnal.
Jubileusz profesor dr hab. Jadwigi Kuczyńskiej

Wręczenie księgi pamiątkowej8 grudnia 2012 r. w Galerii Malarstwa Polskiego XVII-XIX w. na Zamku Lubelskim odbył się jubileusz profesor dr hab. Jadwigi Kuczyńskiej z okazji 50-lecia jej związku z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Organizatorami wydarzenia były Katedra Historii Sztuki Średniowiecznej Polskiej przy wsparciu Instytut Historii Sztuki KUL, Muzeum Lubelskie w Lublinie oraz Towarzystwo Naukowe KUL. Moderatorkami spotkania były dr Małgorzata Kierczuk-Macieszko (KUL, ZSP w Lublinie) i dr hab. Agnieszka Bender (UKSW).
8
Pani Profesor, która od 1993 do 2011 r. kierowała Katedrą Historii Sztuki Średniowiecznej Polskiej, jest autorką 5 książek, licznych artykułów, recenzji i haseł encyklopedycznych, tłumaczeń z języka francuskiego; uczestniczyła w licznych sesjach w kraju i za granicą. Wielokrotnie zapraszano ją w charakterze recenzenta przewodów doktorskich i habilitacyjnych. Przez lata wychowała liczne grono studentów i uczniów, z których część przybyła na jej jubileusz. Warto zaznaczyć, że czterech historyków sztuki pracujących w Zespole Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie to także jej wychowankowie.

2bProfesor Kuczyńska rzetelną, wieloletnią pracą zyskała szacunek środowiska naukowego w kraju i za granicą czego widomym dowodem było przybyłe na jej benefis grono profesorskie. Wśród gości nie zabrakło JM Rektora KUL ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego, władz lubelskich towarzystw naukowych ks. prof. dr. hab. Andrzeja Szostka (LTN), ks. prof. Augustyna Eckmanna (TN KUL) oraz profesorów z wielu ośrodków akademickich. W roli prelegentów pojawili się m.in. prof. dr hab. Piotr Skubiszewski, historyk sztuki od lat związany z Université de Poitiers i Instytutem Sztuki Średniowiecznej PAN, czy prof. Jan Goossens z Katholieke Universiteit Leuven w Belgii. Pani profesor otrzymała również dowody sympatii w postaci listów gratulacyjnych, które napłynęły z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych oraz osób prywatnych.

7Częścią uroczystości było wręczenie jubilatce dedykowanej jej książki pt. Ars omnia vincit. Studia z dziejów sztuki i kultury artystycznej pod red. M. Kierczuk-Macieszko i A. Bender. Na tom złożyły się teksty 45 autorów – historyków, historyków sztuki i kultury, etyków, muzykologów, germanistów. W zgodzie z preferencjami naukowymi pani Kuczyńskiej, najliczniejszą grupę tworzą w nim artykuły historyków sztuki, a w ich gronie poczesne miejsce zajęły prace poświęcone szeroko pojętemu średniowieczu – okresowi najbliższemu jej sercu.

W części artystycznej wieczoru wystąpiła lubelska aktorka Teresa Filarska z zespołem w repertuarze piosenek Hanki Ordonówny. Na koniec, uformowała się długa kolejka osób chcących osobiście złożyć jubilatce wyrazy uznania…

Tekst – M. Kierczuk-Macieszko
Foto – Joanna Biegalska (Kurier Lubelski)