Podziękowanie dla uczniów i nauczycieli ZSP w Lublinie oraz rodziców

Podziękowanie od Parafian i Ks. Grzegorza Drausa, proboszcza parafii pw. Świętego Jana Pawła II we Lwowie – Sokolnikach
Rekrutacja 2020/2021

 Rekrutacja 2020/2021
List Ministra Edukacji Narodowej

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dnia 24 czerwca 2020 roku
Zarządzenie Dyrektora ZSP w Lublinie

Zarządzenie Dyrektora nr 15/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie organizacji nauczania oraz zmian w kalendarzu szkolnym na rok 2019/2020 w Zespole Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie

Regulamin zajęć dla uczniów i maturzystów w okresie czasowego ograniczenia działalności szkoły; zał. nr 1 do zarz. nr 15/2020
Informacja dla maturzystów

Od 25 maja 2020 r. w szkolnych pracowniach mogą odbywać się zajęcia maturzystów, którzy przygotowują się do egzaminu dyplomowego w części praktycznej. Zajęcia prowadzone są pod opieką nauczycieli specjalizacji. Warunki obecności na terenie szkoły są następujące:

 • Nauczyciele i uczniowie w czasie pobytu na terenie szkoły używają rękawiczek i osłon nosa i ust;
 • Uczniowie na terenie szkoły zachowują dystans ok. 2 m od innych osób;
 • Zabrania się gromadzenia się grup, w których ten dystans jest zmniejszony;
 • Wejście do szkoły możliwe jest wyznaczonymi drzwiami, nauczyciele i uczniowie wchodzą pojedynczo;
 • Przed wejściem do szkoły nauczyciele i uczniowie podlegają pomiarowi temperatury, do przetarcia rąk korzystają ze środków antywirusowych i antybakteryjnych udostępnionych przy wejściu głównym;
 • Drzwi i okna sal lekcyjnych powinny być otwarte;
 • Nauczyciel prowadzący konsultacje dba o dezynfekcję stołów, krzeseł, klamek okien i drzwi (jeśli były dotykane), klawiatur i myszek komputerowych, włączników urządzeń (jeśli były dotykane), przed i po każdym spotkaniu;
 • Korzystanie z toalet szkolnych zgłaszane jest pracownikowi obsługi, który niezwłocznie poddaje ją dezynfekcji (dystrybutor mydła, baterie i pokrętła, klamki drzwi, włączniki oświetlenia).

 
Warsztaty psychologiczne online dla maturzystów – 28 maja 2020

“Wsparcie psychologiczne dla maturzystów 2020 – jak poradzić sobie z przygotowaniami do matur i dyplomów artystycznych w czasie pandemii” – 28 maja od godz. 12.00 do 14.00, na platformie Zoom
La France pour moi?… – konkurs plastyczny

Niniejszym informujemy, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną konkurs plastyczny na projekt grafiki na T-shirt promujący język francuski pt. „La France pour moi – Czym jest dla mnie Francja” jest zawieszony do odwołania.

Koordynator konkursu
Agnieszka Drzewiecka

Regulamin konkursu
Święto Narodowe Trzeciego Maja – pamiętamy!

Nie zapomnieliśmy o rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja – dokumentu, z którego Polacy powinni być dumni, ponieważ jest dowodem umiejętności kompromisów i wspólnego twórczego działania w skrajnie nieprzyjaznej sytuacji zewnętrznej. Mimo ostrych konfliktów i niepewności, reformatorzy Sejmu Wielkiego potrafili stworzyć dokument konstruujący nowy ustrój, zgodnie z nowoczesnymi ideami oświecenia i wierny tradycji. Była to pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie, a druga na świecie, po amerykańskiej. Czytaj więcej →

W 2020 roku rocznicę uchwalenia dokumentu świętowaliśmy bez oficjalnych uroczystości, parad, defilad – po cichu, inaczej niż zwykle. Również w Zespole Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie obchody zaplanowane na 11 maja, z powodu pandemii i zamknięcia szkoły, nie dojdą do skutku. Odmiennie niż w poprzednich latach, celebracja została przeniesiona do przestrzeni cyfrowej. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami na stronach:

Zobacz także archiwalny materiał z obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w latach ubiegłych w ZSP w Lublinie:

9 maj 2019 rok

 

14 maj 2018 rok

 

 9 maj 2017 rok

 

maj 2015 rok

 

Elżbieta Marut-Kargul


Bibliografia

 1. Konstytucja 3 maja [W:] Wikipedia [on-line]. [dostęp 2020.05.04] https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_katy%C5%84ska

Fotografie

 1. Jan Matejko, Konstytucja 3 maja 1791, olej na płótnie (1891); źródło: Konstytucja 3 maja [W:] Wikipedia [on-line]. [dostęp 2020.05.04] https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_katy%C5%84ska
 2. Jan Piotr Norblin, Zaprzysiężenie Konstytucji 3 maja w Sali Senatorskiej na Zamku Królewskim w Warszawie, rysunek (1791); źródło: jw.
 3. Fot.: Archiwum ZSP w LublinieKształcenie na odległość w ZSP w Lublinie przedłużone do 24 maja 2020 roku

Zarządzenie Dyrektora ZSP w Lublinie nr 14/2020 z dnia 24.04.2020 r. w sprawie nauczania zdalnego w szkole w okresie 27.04.-24.05.2020 roku