List Ministra Edukacji Narodowej

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dnia 24 czerwca 2020 roku
Zarządzenie Dyrektora ZSP w Lublinie

Zarządzenie Dyrektora nr 15/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie organizacji nauczania oraz zmian w kalendarzu szkolnym na rok 2019/2020 w Zespole Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie

Regulamin zajęć dla uczniów i maturzystów w okresie czasowego ograniczenia działalności szkoły; zał. nr 1 do zarz. nr 15/2020
Informacja dla emerytów i rencistów – byłych pracowników pedagogicznych ZSP w Lublinie

W związku z art. 53 Karty Nauczyciela, oraz §9 pkt 6 regulaminu dysponowania środkami zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Zespole Szkół Plastycznych, zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich emerytów/rencistów pedagogicznych o jak najszybsze przesłanie (do 25.05.2020 r.) do Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie wypełnionego oświadczenia  (Załącznik nr 6 Regulaminu) o otrzymywanym przychodzie brutto w 2019 z tytułu emerytury/renty.

Druk do pobrania: Oświadczenie o dochodach emeryta, rencisty;  Oświadczenie o dochodach…; Załącznik Nr 6

Niniejsze oświadczenia są niezbędne do dokonania odpisu na ZFŚS na 2020 rok. Będziemy wdzięczni za przekazanie informacji do 25 maja br. W przypadku nie złożenia oświadczenia, wartość do odpisu będzie brana z oświadczeń z grudnia 2019 roku.

W razie pytań prosimy kontaktować się mailowo: ksiegowosc@liceumplastyczne.lublin.pl, bądź telefonicznie: 81 532 72 39.

 
Szkoła artystyczna w czasach epidemii – konferencja online

Szanowni Państwo, 
przesyłam w załączeniu komunikat o konferencji online „Szkoła artystyczna w czasach epidemii”. W ramach konferencji odbędą się webinary adresowane do wszystkich typów szkół artystycznych (choć nazwa naszego stowarzyszenia może sugerować inaczej).

Szczególnie gorąco zapraszam do wzięcia udziału w panelu „Dobre praktyki”. Jest on zaplanowany celowo jako webinar otwarty, podczas którego nauczyciele sami mogą opowiedzieć o swoich doświadczeniach, inicjatywach, podzielić się sposobami ogarniania trudnej rzeczywistości. Mogą nagrać filmiki, przekazać prezentacje, wysłać linki do stworzonych przez siebie materiałów lub połączyć się z nami podczas panelu na żywo. Bardzo zależy nam, by podczas tego webinarium równie mocno wybrzmiał głos szkół plastycznych.

Z poważaniem,
dr hab. Grzegorz Mania

Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów
Skarbona 4, 66-614 Skarbona
Biuro w Krakowie: ul. Kwartowa 8/2 lok. A, 31-419 Kraków

www.spmk.com.pl
https://web.facebook.com/stowarzyszeniekameralistow
stowarzyszeniekameralistow@gmail.com

KRS: 0000517330,
REGON: 081227309
NIP: 9261671867

Szkoła artystyczna w czasach epidemii – konferencja online
Szczęśliwych Świąt Wielkanocnych

Z okazji zbliżającej się Wielkanocy życzymy zdrowia, spokoju i miłości oraz pogodnych i serdecznych chwil spędzonych w gronie najbliższych, wspólnie zamieszkujących członków rodziny.

Niech ten wyjątkowo trudny, świąteczny czas przypadający w czasie pandemii napełni wszystkich wiarą i nadzieją, da siłę w pokonywaniu trudności oraz pozwoli z ufnością spojrzeć w przyszłość ku normalnemu życiu.

Zostań w domu! Ratujesz swoje i innych życie i zdrowie!
Adresy służbowe skrzynek e-mail nauczycieli ZSP w Lublinie

Do korespondencji z nauczycielami prosimy wykorzystywać adresy służbowe skrzynek e-mail podane w zakładce „Pracownicy” na stronie internetowej szkoły. Ze względu na ograniczoną pojemność skrzynek prosimy nie dołączać w wiadomościach dużych załączników (zdjęć, prezentacji, itp.) – maksymalna wielkość pliku do 500 KB. Jednocześnie prosimy nauczycieli o usuwanie zbędnych wiadomości i załączników na kontach swoich skrzynek w celu zwolnienia miejsca oraz sprawnego działania poczty.

Służbowa poczta e-mail nie powinna być używana do zdalnego nauczania, ani do pełnienia roli archiwum w chmurze.
Wystawa malarstwa Leszka Dumy

Galeria sztuki A10
Serdecznie zapraszamy na wystawę malarstwa Leszka Dumy. Wernisaż odbył się dnia 22 listopada 2019 roku o godz. 18.00 w Galerii A10 w Zespole Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie przy ul. Muzycznej 10 a. Wystawa czynna do 4 grudnia br. w godzinach 10.00-16.00.
Z wernisażu: Fotoreportaż, fot. Krzysztof Wereński; Film

 

Leszek Duma ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie w 1972 roku. Pracuje jako nauczyciel rysunku i malarstwa w ZSP w Lublinie.

Biogram w Galerii Absolwentów Lubelskiej Szkoły Plastycznej

Biogram w Galerii Nauczycieli Lubelskiej Szkoły Plastycznej

 
Szkoła pamięta!

W imieniu Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie otrzymał podziękowanie za włączenie się do akcji MEN „Szkoła pamięta”. Kulminacja działań przypadła na 25 października 2019 roku. Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca,regionu czy społeczności.

W ramach akcji przeprowadzone zostały następujące działania:

– uporządkowanie i odwiedzenie grobów osób zasłużonych i cenionych w danej społeczności;

– odwiedzenie lokalnych miejsc pamięci i zgłębienie ich historii;

– zapalenie zniczy w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej;

– odwiedzenie grobów zmarłych nauczycieli z ZSP;

– zaproszenie lokalnego bohatera, by podzielił się swoimi wspomnieniami.

Koordynatorzy akcji: p. Waldemar Dziaczkowski (opiekun szkolnego wolontariatu) i p. Agnieszka Aleksandrowicz (opiekun SU).

 
Uroczystości w ZSP – 15.10.2019

Dnia 15 października 2019 roku w auli Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie odbyły się uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej, dniem patrona szkoły i nadaniem imienia nowej szkole – Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida.

Zapraszamy do fotorelacji

fot. Małgorzata Kierczuk-Macieszko, Jakub Huszaluk