Stypendium Marszałka dla Weroniki Grochal

Miło nam poinformować, że Weronika Grochal, uczennica klasy przedmaturalnej OSSP w Zespole Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie otrzymała stypendium w ramach programu „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”. W dniu 11 grudnia 2019 roku w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów, listów gratulacyjnych, część artystyczna oraz poczęstunek.

Weronice serdecznie gratulujemy sukcesu!

Program stypendialny „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021″ skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych, matematyki, przedsiębiorczości lub w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim oraz w roku szkolnym 2019/2020 będą uczniami szkół zawodowych (poza szkołami dla dorosłych).

E.K.
Otrzęsiny klas pierwszych w ZSP

W dniu 28 listopada 2019 roku w Zespole Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie miały miejsce otrzęsiny uczniów z pierwszych klas. To tradycja stara jak sam system edukacji. Wywodzi się ze średniowiecznego zwyczaju poddawania każdego wstępującego na uniwersytet różnym żartobliwym próbom. Czy pamiętacie swoje otrzęsiny?      (E. K.)
Konkurs Szkice Miesiąca XI 2019

Stowarzyszenie Lubelski Plastyk Stowarzyszenie Lubelski Plastyk

W dniu 9 grudnia 2019 roku Rada Artystyczna ZSP w Lublinie przyznała dwie równorzędne nagrody w wysokości 150 zł Magdalenie Özen i Annie Myszkowiak oraz wyróżnienie honorowe Kamili Szczęsnej.

Protokół z obrad Jury z 09.12.2019

Pozostałe prace, które wpłynęły na konkurs

fot. Zdzisław Kwiatkowski

W czwartek 12 grudnia 2019 roku o godzinie 11.25 (przerwa) na dolnym korytarzu ZSP w Lublinie odbyło się podsumowanie konkursu i wręczenie nagród, które ufundowało Stowarzyszenie Lubelski Plastyk.

fot. Małgorzata Kierczuk-Macieszko

Nagrodzonym uczennicom serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.
Sukcesy naszych uczniów w konkursie fotograficznym

Dnia 15 listopada 2019 roku jury dokonało wyboru najciekawszych prac nadesłanych na XII Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Dzieła mistrzów inspiracją współczesnej fotografii” zorganizowany przez Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie z Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie.

W kategorii 17-19 lat Marcin Lisowski (6b OSSP) zdobył drugą nagrodę oraz  Maja Jaremek (3b PLSP) i Jakub Ziółkowski (3b PLSP) otrzymali wyróżnienia. W kategorii 15-16 lat praca Wiktorii Matysiewicz (2b PLSP) została wyróżniona.

Do wystawy pokonkursowej zostały także zakwalifikowane prace następujących uczniów ZSP: Gabriela Gaworska (2b PLSP), Aleksandra Gospodarek (3b PLSP), Marcelina Trojnar (6b OSSP), Julia Pardus (3b PLSP), Gabriela Śrótwa, Estera Kazana (2b PLSP), Magdalena Szubartowska (2b PLSP).

Młodzież do konkursu przygotowywała Małgorzata Kierczuk-Macieszko, nauczyciel fotografii artystycznej oraz podstaw fotografii i filmu w ZSP w Lublinie.

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 14 grudnia 2019 roku (sobota), o godzinie 12:00 w Dzielnicowym Domu Kultury „Bronowice” w Lublinie, ul. Krańcowa 106.

Uczniom serdecznie gratulujemy sukcesów.

E.K.

 

 
Narodowe Święto Niepodległości

W dniu 12 listopada 2019 roku w auli Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie odbyła się uroczystość dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918). Święto zostało ustanowione na dzień 11 listopada ustawą z 23 kwietnia 1937, zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945, przywrócono je ustawą w okresie transformacji systemowej w 1989. (E.K.)

 
Łączy nas krew, która ratuje życie!

Dnia 24.10.2019 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w „Szkolnym Oddaniu Krwi”.

Zapraszamy na fotorelację z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

 

Tomasz Krasowski
Konkurs Fotografia Miesiąca – X 2019

Stowarzyszenie Lubelski Plastyk Stowarzyszenie Lubelski Plastyk

Laureat: Marcin Lisowski

 (klasa 6b OSSP)

tytuł pracy „Stay hydrated”

Uroczyste podsumowanie II edycji corocznego konkurs „Fotografia miesiąca” i wręczenie nagrody laureatowi odbyły się dnia 7 listopada 2019 roku . Nagrodę w wysokości 200 zł ufundowało Stowarzyszenie Lubelski Plastyk. Pracę można obejrzeć w dolnym korytarzu szkoły.

Na zdjęciu: Krzysztof Dąbek, dyrektor ZSP w Lublinie gratuluje Marcinowi zwycięstwa.

Protokół z obrad Jury z 29.10.2019

E. K.
Europejski Dzień Języków w Zespole Szkół Plastycznych

W naszej szkole uczniowie kilku klas włączyli się w organizację obchodów Europejskiego Dnia Języków. Wykonanie napisów w języku francuskim przez klasę 2b było nie tylko zabawą graficzną pod okiem Roberta Wojniusza ale przyczyniło się również, mam nadzieję, do znajomości potocznych zwrotów w języku francuskim. Klasy 4b i 1b wykonały plakaty, a klasa 6b i 4b napisy w języku angielskim i rosyjskim. Cieszy zaangażowanie wielu uczniów, tym niemniej ściślejsza współpraca z nauczycielami przedmiotów artystycznych byłaby wskazana w trosce o poziom artystyczny oprawy plastycznej różnych wydarzeń na terenie naszej szkoły.

Filmiki angielskie, francuskie i rosyjskie wybrane przez nauczycieli języków obcych i prezentowane w hallu szkoły cieszyły się zainteresowaniem uczniów. Cykl lekcji otwartych cywilizacyjnych i kulturoznawczych, w których uczestniczyli nauczyciele różnych przedmiotów, oprócz walorów poznawczych, miał na celu przyczynienie się do wzmocnienia motywacji do nauki języków, ponieważ język obcy podczas tych lekcji był narzędziem przekazywania informacji. Ważnym elementem było także zachęcanie uczniów do autonomicznej pracy, pogłębiającej poruszane na lekcjach tematy.

Forma obchodów Europejskiego Dnia Języków była lekka, ludyczna, przy organizacji Dnia współpracowało wielu uczniów i nauczycieli i być może wydarzenie to wpisze się na stałe do kalendarza szkoły.

 


Europejski Dzień Języków

Wydarzenie to ma zwrócić uwagę na bogactwo języków w Europie:

  • ponad 200 języków europejskich
  • 24 języki urzędowe UE
  • około 60 języków regionalnych i języków mniejszości
  • wiele innych języków, których używają osoby z innych części świata.

Rada Europy w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami oraz że różnorodność językowa jest źródłem bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy. W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków do 800 milionów Europejczyków z 47 państw, kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków i to niezależnie od wieku uczących.

Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września każdego roku od 2001 r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską. Europejski Dzień Języków jest okazją do popularyzowania wiedzy na temat różnych języków używanych w Europie, promowania różnorodności językowej i kulturowej, zachęcania ludzi w różnym wieku do nauki języków, co przynosi indywidualne i wspólnotowe korzyści.

Irmina Tomankiewicz-Kozaczyńska

fot.  Krzysztof Wereński
Wystawa Anny Tosiek

Na wystawie studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie  pt. “Przerwa wakacyjna” można było zobaczyć prace naszej absolwentki Anny Tosiek. Wernisaż wystawy odbył się 14 lipca 2017 roku w Salonie Akademii ASP w Warszawie. https://youtu.be/mhWowRKWEwM

 

Anna Tosiek w 2013 roku ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych w Zespole Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie, studentka Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jako uczennica szkoły średniej odnosiła liczne sukcesy artystyczne – między innymi otrzymała stypendium MKiDN za osiągnięcia artystyczne oraz zajęła 2 miejsce w II etapie Przeglądu Makroregionalnego z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby i zakwalifikowała się do etapu ogólnopolskiego.

E.K.