Archiwa kategorii: PLSP

Techniki nauki – nowy cykl edukacyjny TVP VOD

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Plakat promujący programmiło mi poinformować, że dzięki współpracy Telewizji Polskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej powstał nowy cykl edukacyjny „Techniki nauki”. To projekt, w którym eksperci, trenerzy i wykładowcy w przystępny sposób podpowiadają, jak rozwijać i doskonalić jedną z najważniejszych kompetencji XXI wieku – umiejętność uczenia się. Czytaj dalej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w czasach koronawirusa w ZSP w Lublinie

Kontakt z psychologiem i pedagogiem szkolnym podczas nauczania zdalnego

Fundacja Praesterno zaprasza na:

Dwudniowe zblokowane warsztaty dla nauczycieli-wychowawców pt. „Doskonalenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, w tym podejmowania interwencji profilaktycznej.

Fundacja Praesterno

Wpis wielostronicowy. Przełączaj się na inne strony w lewym dolnym rogu tekstu.

Dzień Edukacji Narodowej 2020

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w imieniu wszystkich uczniów naszej szkoły pragniemy złożyć naszej Dyrekcji, Nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły najserdeczniejsze życzenia!

Dyrekcji dziękujemy za opiekę i dbałość o to, żeby szkoła była miejscem, w którym można bezpiecznie się uczyć. Nauczycielom dziękujemy za pracę i trud włożone w naszą naukę. Czytaj dalej

Plener plastyczny na dziedzińcu KUL

W dniu 23 września 2020 roku uczniowie z klasy 2b (PLSP) Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie uczestniczyli w plenerze plastycznym w zielonych przestrzeniach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Pod opieką swoich nauczycieli, Anny Chmielnik i Andrzeja Mazusia, młodzież doskonaliła rysowanie z natury, w tym wypadku stylizowanej historycznie ludzkiej postaci i jej otoczenia. Czytaj dalej

Europejski Dzień Języków w ZSP

Dwie uczennice oglądają grafiki na drzwiach wicedyrektora na dolnym korytarzy szkoły. Są w maseczkach z powodu obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych. W tle prace z malarstwa i rysunku na ścianach. Kliknięcie w miniaturkę obrazka spowoduje wyświetlenie powiększonego zdjęcia.We wrześniu 2020 roku w Zespole Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie  upamiętniliśmy Europejski Dzień Języków, ustanowiony w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy jako coroczne święto przypadające na dzień 26 września. Nasi uczniowie wykonali plansze  z humorystycznymi grafikami i tekstami w językach obcych, które zamieścili na wszystkich drzwiach w szkole, zgodnie z prawdą, że znajomość języków obcych otwiera drzwi na cały świat. Czytaj dalej

Wrześniowe obchody rocznic wydarzeń historycznych w ZSP

Dwie uczennice oglądają plansze historyczne na ścianie górnego korytarzy szkoły. Są w maseczkach z powodu obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych. Nieco dalej stoi nauczyciel Krzysztof Wereński. W tle inni uczniowie, duże okna, kwiaty i prace z fotografii na ścianach boksów. Kliknięcie w miniaturkę obrazka spowoduje wyświetlenie powiększonego zdjęcia.Dnia 17 września 2020 roku w Zespole Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie odbyły się obchody upamiętniające 81. rocznicę ataku ZSRR na Polskę i 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Dla naszych uczniów były to ważne lekcje historii oraz czas na refleksję i zadumę nad dziejami Polski.

E. K. Czytaj dalej

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

Dyr Krzysztof Dąbek przemawia przy mównicy na scenie auli szkolnej. Kliknięcie w miniaturkę obrazka spowoduje wyświetlenie powiększonego zdjęcia.Z pewnością była to inna niż zawsze inauguracja nowego roku szkolnego w Zespole Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie. W cieniu pandemii rozpoczęliśmy go uroczyście, choć w reżimie sanitarnym, z zasłoniętymi nosami i ustami, w dystansie społecznym. Młodzież została podzielona na dwie grupy. W auli szkolnej dyrektor Krzysztof Dąbek najpierw o godzinie o 9.00 przywitał licealistów z OSSP i PLSP, potem o 10.30 uczniów LP z PLSP. Czytaj dalej

image_pdfimage_print