Udział ZSP w lwowskim projekcie edukacyjnym

22 czerwca w lwowskiej galerii „Własna Strzecha” miało miejsce podsumowanie projektu edukacyjnego „Historie lwowskich Polaków piórem i pędzlem pisane”. Celem podjętego działania było ocalenie od zapomnienia pamięci o naszych Rodakach, którzy urodzili się w wolnej i niepodległej Polsce. Nigdy nie zrzekli się obywatelstwa i po dziś dzień deklarują swoją przynależność do polskiej społeczności. Ich losy prawie zawsze były dramatyczne. Jako naoczni świadkowie okupacji sowieckiej w latach 1939- 1941, potem niemieckiej w latach 1941 – 1944, stali się obywatelami przymusowo wcielonymi do Związku Radzieckiego, a od 1991 r. do Ukrainy. Ich rodziny zmagały się z prześladowaniami Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), wywózkami i deportacjami na Syberię czy obrazami zagłady żydowskiej. Nie powrócili do kraju z uwagi na poszukiwanie swoich bliskich po wojnie, pojawiającymi się chorobami rodziców lub dziadków, którymi należało się zaopiekować oraz strzegli przed dewastacją dziedzictwo kulturowe naszej ojczyzny. W ciągu swojego życia należeli do 5 różnych państw. Przerzucani w zależności od układów politycznych, nie zatracili w sobie polskości. Wychowali swoje dzieci w szacunku do Polski i dbali o to, aby ich potomkowie powrócili do utraconej ojczyzny. Dzisiaj zmagają się z chorobami i samotnością. Tym bardziej należy dbać o pamięć o pokoleniu, które za 15 lat odejdzie bezpowrotnie.

Na wystawie zaprezentowano 40 portretów lwowian, urodzonych przed 1941 r., autorstwa Moniki Niezgody – tegorocznej absolwentki Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie. Mam nadzieję, że to działanie ocali od zapomnienia wspaniałe pokolenia naszych Polaków, którym zawdzięczamy pamięć o Obrońcach Miasta Lwowa znajdujących się na Cmentarzu Łyczakowskim oraz o inteligencji pozostającej na warcie po repatriacji m.in. o dr. H. Mosingu, M. Jaworskiej, P. Hausvaterze, prof. M. Gębarowiczu, Z. Panek, ks. R. Kiernickiemu i in.

Projekt uzyskał patronaty Konsulatu RP we Lwowie, Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granica, Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Fundacji Wolność i Demokracja, Radia Lwów, Kuriera Galicyjskiego oraz Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Oprawę muzyczną przygotowali uczniowie klasy VB oraz IA pod opieką Pana Waldemara Dziaczkowskiego, Jerzego Kozery oraz Ryszarda Palucha.

Tomasz Banaszkiewicz

fot. T. Banaszkiewicz
Zakończenie roku szkolnego 2018/19

Dnia 19 czerwca 2019 roku szczelnie wypełniona była aula Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie podczas uroczystości kończącej bieżący rok szkolny. Krzysztof Dąbek, dyrektor szkoły podsumował miniony rok szkolny, zwłaszcza osiągnięcia uczniów w nauce – w przedmiotach ogólnokształcących i artystycznych na różnych szczeblach, licealnym i gimnazjalnym (ostatnia, 3 klasa wygasającego poziomu). Docenił także zaangażowanie młodzieży w pozalekcyjne formy aktywności wewnątrz i na zewnątrz szkoły. Wyróżniającym się uczniom zostały wręczone dyplomy i nagrody. Dyrektor podziękował też rodzicom za całoroczne zaangażowanie w edukację i wychowanie swoich dzieci oraz w życie szkoły. Słowa wdzięczności skierował do nauczycieli i pracowników ZSP w Lublinie. Na zakończenie życzył uczniom bezpiecznego i udanego odpoczynku, wakacyjnych radości, przeżycia wspaniałych przygód oraz szczęśliwego powrotu do szkoły. Do zobaczenia we wrześniu!

E. K.

fot. Krzysztof Wereński
Ramota nr 47 czerwiec 2019

Gazeta Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie

Zobacz:

Ramota nr 47/06/2019 (pobierz: 12,6 MB)

Dropbox
Sukces uczniów ZSP w Myślęcinku

W dniach 26.05.2019r. – 7.05.2019 r. odbył się XXVII Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski Bydgoszcz –Myślęcinek 2019. Na terenie Leśnego Paku Kultury i Wypoczynku rywalizowali ze sobą uczniowie ze szkół plastycznych z Koszalina, Szczecina, Katowic, Lublina i Bydgoszczy.

Od lewej: Cezary Stachura, Anna Myszkowiak, Emilia Fajt

Po raz kolejny Ogólnopolski Plener Snycerski w Myślęcinku należał do nas! Razem z Emilią Fajt i Cezarym Stachurą nie bez trudu zdobyliśmy pierwsze miejsce wykonując grupę rzeźbiarską – dwa Pegazy. Mamę Pegaz i Pegaziątko, nawiązując tym samym do konkursu „Portret Rodzinny – Rodzina Nadzieją Świata ” organizowanego przez naszą szkołę w maju 2019 roku. Rzeźby są spore (w najwyższym punkcie coś ok. 2, 80 m) i chyba sami nie wierzyliśmy, że zdążymy z realizacją. Nie będę ukrywać, te dwa tygodnie trwania pleneru nie były łatwe, ale cała nasza trójka wraz z nauczycielami czuwającymi (prowadzącymi i nie) jest z nas dumna. To doświadczenie na pewno nauczyło nas szybkiego podejmowania decyzji i redukowania projektu, który ze sobą przywieźliśmy oraz przede wszystkim pracy w grupie. Udało się, zrobiliśmy to, co do nas należało. Mimo krwi, potu i łez będziemy dobrze wspominać wyjazd i poznanych tam ludzi. Oprócz grup z Bydgoszczy przyjechały osoby z Koszalina, Szczecina, Katowic i oczywiście Lublina. Miłe towarzystwo, piękna Bydgoszcz i praca na świeżym powietrzu (w deszczu i skwarze) – tak mogłabym podsumować ten plener. Trzymamy kciuki za następną edycję!

Anna Myszkowiak IIIA
Uczniowie ZSP na dziecięcym festynie

Dnia 31 maja 2019 roku, na zaproszenie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku grupa młodzieży z naszej szkoły wzięła udział w festynie szkolnym z okazji Dnia Dziecka. Nasi wolontariusze czuwali nad stroną plastyczną imprezy malując chętnym dzieciom twarze i ręce. W festynie uczestniczyli: Agata Sarzyńska, Magda Wasil, Magda Opalińska, Dominika Włodek, Izabela Serwin, Sebastian Dzieciuch, Julia Jakubowska, Gabriela Gaworska, Emilia Bereza. Opiekę nad młodzieżą sprawował Waldemar Dziaczkowski, nauczyciel religii w ZSP w Lublinie.

W. Dziaczkowski

 

 

 

 

 

 
Uczniowie ZSP w V Kongresie Misyjnym Dzieci Archidiecezji Lubelskiej

Grupa Wolontariuszy z Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie wzięła udział w V Kongresie Misyjnym Dzieci Archidiecezji Lubelskiej pod hasłem „Duch Święty posyła nas”. Spotkanie odbyło się 8 czerwca 2019 roku w Pliszczynie w ośrodku rekolekcyjnym Ojców Sercanów.

Naszą szkołę reprezentowały następujące osoby: Natalia Badach, Julia Czachór, Iga Giżewska, Zuzanna Fiała, Magda Wasil, Wiktoria Matysiewicz, Julia Węglińska, Wiktoria Śmiechowska, Dominika Włodek, Julia Jakubowska, Oskar Regec, Patryk Pawlak, Tomasz Wesołowski. Opiekę nad młodzieżą sprawował Waldemar Dziaczkowski, nauczyciel religii w ZSP w Lublinie.

W. Dziaczkowski
XIV Makroregionalne Biennale „Dyplom 2019”

Lublin 29 kwietnia 2019 r.

Szanowny Panie (Pani) Dyrektorze,
Szanowni Państwo.

Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie w obecnym roku szkolnym 2018/2019, po raz kolejny będzie organizatorem biennale, będącego przeglądem najlepszych dyplomów w specjalnościach i specjalizacjach szkół plastycznych makroregionu północno – wschodniego, z ostatnich dwóch lat. W związku z podjętymi przygotowaniami, prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w imprezie, a także o przesłanie niezbędnych materiałów i informacji do wydawnictwa – katalogu, który będzie towarzyszyć otwarciu XIV Biennale w dn. 10 czerwca 2019 r.

Na stronie internetowej ZSP im. C. K. Norwida w Lublinie w zakładce XIV Makroregionalne Biennale „Dyplom 2019” będzie można pobrać stosowne pliki: informację o harmonogramie przygotowań do imprezy, makietę strony do katalogu (DYPLOM_19_katalog), alfabetyczną listę dyplomantów szkół z ostatnich 2 lat, wraz z informacjami dodatkowymi wg załączonego wzoru do pobrania (DYPLOM_19_dyplomanci) oraz schemat przestrzeni ekspozycyjnej dla poszczególnych szkół. W obecnej edycji katalog będzie posiadać inny format – dopasowany do wielkości kwartalnika „Szkoła artystyczna”. Przewidywana ilość stron przeznaczonych dla szkoły, to 2-3 strony. Wybór prac dyplomowych i specjalizacji przez nie ilustrowanych oraz prac dodatkowych związanych z tzw. „aneksem” do dyplomu, należy do decyzji szkoły. Prosimy wziąć pod uwagę ograniczenia wynikające z formatu i przeznaczonej dla szkoły ilości stron. Ze względów organizacyjnych, prosimy o przysłanie tych materiałów do 14 maja 2019 r. (makietę stron wraz dokumentacją fotograficzną oraz listy należy umieścić na platformie Dropbox przez link przesłany drogą elektroniczną).

W sprawach związanych z przygotowaniem katalogu i wystawy, prosimy o kontakt z wicedyrektorem ds. artystycznych, p. Andrzejem Mazusiem (tel. 505 122 999 lub sekretariat ZSP).

Krzysztof Dąbek

Dyrektor
Zespołu Szkół Plastycznych
im. C. K. Norwida w Lublinie


Pliki do pobrania

Pliki do umieszczenia na stronie – szablony na Biennale Dyplom 2019

Link do przesyłania plików do katalogu Biennale Dyplom 2019 https://www.dropbox.com/request/L8tQWNNUhInAT7MKPX2C
Zwycięstwo Martyny Pająk w konkursie „Ludzie z lodu”

Dnia 20 maja 2019 roku Martyna Pająk, absolwentka Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie (2011 r.) wygrała konkurs na instalację artystyczną „Ludzie z lodu” i otrzymała pierwszą nagrodę w wysokości 11 000,00 zł oraz zaproszenie do dalszych prac nad realizacją przestrzenną.

Zwycięski projekt przedstawia postaci z lodu, który ma być częścią wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru powstającej przy ulicy Węglowej w Białymstoku. Laureatka konkursu pokazała model dwóch rzeźb, docelowo ma ich być 15 (1,8 m wysokości, 55 cm szerokości i 10 cm grubości). Figury zostaną wykonane z bezbarwnego tworzywa sztucznego z pigmentem dającym efekt lodowej powierzchni.

Przewodniczący Sądu Konkursowego dr hab. Jarosław Perszko, prof. PB uzasadnił werdykt komisji w następujący sposób:

– „Na bazie analizy i dyskusji jednogłośnie przyjęliśmy, że pierwszą nagrodę otrzyma praca Pani Magdaleny Pająk z Poznania. Nie było wątpliwości, że ta praca jest właściwą, najlepszą ze wszystkich nadesłanych. Co nie znaczy, że jest idealna. W konkluzjach napisaliśmy o konieczności konsultacji zarówno z firmą TEMPORA S.A, jak i inwestorem, który oczekuje elastycznego podejścia. Zwycięska praca jest ciekawym rozwiązaniem, które w żaden sposób nie nawiązuje do określonej epoki. Odzwierciedla uniwersalizm, o który chodziło organizatorom konkursu. Uniwersalizm, który jednoczy w sobie nie tylko ostatni okres, który najczęściej kojarzymy z zsyłkami, czyli okres II wojny światowej, ale próbuje związać cały ponad 200-letni czas doświadczeń narodu polskiego”

Serdecznie gratulujemy Martynie nagrody.

Martyna Pająk urodzona w 1991 roku w Poniatowej (woj. Lubelskie). Liceum Plastyczne, specjalizacja – snycerstwo w Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie w latach 2008-2011. Studia na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w latach 2011-2016. Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Rzeźby prof. Wiesława Koronowskiego. W latach 2015-2016 odbyła staż asystencki w 7 Pracowni Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP prof. Jacka Jagielskiego. Obecnie pracuje na stanowisku laboranta w Warsztacie Tworzyw Sztucznych Wydziału Rzeźby UAP. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Miasta Poznań. Uczestniczyła w wielu wystawach w kraju i zagranicą.


Linki zewnętrzne:

  1. Poznaliśmy zwycięską koncepcję projektową instalacji artystycznej „Ludzie z lodu”.
  2. Muzeum Pamięci Sybiru rozstrzygnęło konkurs na instalację „Ludzie z lodu”
  3. Strona autorska M. Pająk

Bibliografia:

  1. Fot. prac, Edyta Wołosik,  PAP | red: mak, Muzeum Pamięci Sybiru rozstrzygnęło konkurs na instalację „Ludzie z lodu” [W:] Polskie Radio Białystok [online]. [dostęp 2019.05.22] https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/169371
  2. Biogram, fot. M. Pająk – Wernisaż “DO UKŁADANIA” [W:] Gmina Wielichowo [online]. [dostęp 2019.05.22] https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/169371

E. K.
Stypendia Województwa Lubelskiego dla uczniów ZSP

Uchwałą NR XXIII/452/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku zostały przyznane stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie z Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie: Karolina Bronisz (1A LP), Klaudia Janikowska (3A LP) i Katarzyna Banasiak, tegoroczna maturzystka (6b OSSP). Uroczyste wręczenie dyplomów stypendialnych przez Marszałka Województwa Lubelskiego odbyło się w dniu 22 maja 2018 roku o godz. 11.00 w sali widowiskowej Teatru Muzycznego w Lublinie przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie.

Serdecznie gratulujemy wyróżnień.

E. K.