Dokumenty spis

Uwaga: Ze względu na częste aktualizacje proszę odświeżyć stronę lub oczyścić pamięć podręczną przeglądarki.


Dziennik elektroniczny

Plan lekcji szkoły aktualizacja, 03.04.2020

Dzienny rozkład godzin zajęć w nauczaniu zdalnym do 10.04.2020

Zastępstwa lekcyjne

Kalendarz szkolny 2019/20

Kalendarz na czerwiec

Statut Szkoły (aktualizacja  październik 2019)

Regulaminy szkoły

Przedmiotowy system oceniania (PSO)

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych RODO

Podręczniki 2020/21

 Procedura przeciwdziałania mobbingowi w ZSP

Zarządzenie Dyrektora nr 21/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji nauczania, konsultacji dla uczniów oraz rozkładu zajęć lekcyjnych zdalnego nauczania w okresie od 15 do 25 czerwca 2020 roku w Zespole Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie