Antymobbing

Procedura przeciwdziałania mobbingowi obowiązująca w Zespole Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie, Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 43/2017

Sprawozdanie Komisji Antymobbingowej działającej w Zespole Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie w latach 2018-2019 z dnia 13.12.2019