REGULAMINY


Egzamin Dyplomowy 

Wzory dokumentacji do Zarządzenia Nr 27/2018

pliki .word

pliki .pdf

Wzory dokumentacji do Zarządzenia Nr 25/2018

pliki .word

pliki .pdf


Kandydaci – rekrutacja 2020/2021

Zarządzenie Nr 7/2020 z dnia 9.03.3020 r. w sprawie zmian regulaminie rekrutacji i kwalifikacji dla kandydatów do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie


Fundusz socjalny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Załącznik Nr 1, druki do pobrania wg Zarządzenia Nr 13/2017 z 15.05.2016

Załączniki do regulaminu dysponowania środkami ZFŚS w/w zarządzenia


Fundusz Zdrowotny


Rada Rodziców

image_pdfimage_print