REGULAMINY

  1. Regulamin przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego; Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2019
  2. Regulamin przeprowadzania egzaminu poprawkowego; Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2019
  3. Regulamin przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności; Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2017

Egzamin Dyplomowy 

Wzory dokumentacji do Zarządzenia Nr 27/2018

pliki .word

pliki .pdf

Wzory dokumentacji do Zarządzenia Nr 25/2018

pliki .word

pliki .pdf


Kandydaci – rekrutacja 2019/2020

 Rekrutacja 2019/2020


Fundusz socjalny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Załącznik Nr 1, druki do pobrania wg Zarządzenia Nr 13/2017 z 15.05.2016

Załączniki do regulaminu dysponowania środkami ZFŚS w/w zarządzenia

  1.  Wniosek o pożyczkę mieszkaniową;  Wniosek o pożyczkę mieszkaniową;; Załącznik Nr 1A
  2.  Umowa w sprawie pożyczki mieszkaniowej;  Umowa w sprawie pożyczki…; Załącznik Nr 1B
  3.   Wniosek o dofinansowanie wypoczynku;  Wniosek o dofinansowanie wypoczynku; Załącznik Nr 2
  4.  Wniosek o doraźną pomoc finansową;  Wniosek o doraźną pomoc finansową; Załącznik Nr 3
  5.  Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego;  Wniosek o przyznanie…; Załącznik Nr 4
  6.  Wniosek o dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym;  Wniosek…; Załącznik Nr 5
  7.  Oświadczenie o dochodach emeryta, rencisty;  Oświadczenie o dochodach…; Załącznik Nr 6

Rada Rodziców

image_pdfimage_print