Regulaminy

PLIKI

Zarządzenie Dyrektora nr 26/2015 w sprawie regulaminów w ZSP w Lublinie

 1. Regulamin przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, Załącznik Nr 1
 2. Regulamin przeprowadzania egzaminu poprawkowego, Załącznik Nr 2
 3. Regulamin przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności, Załącznik Nr 3
 4. Regulamin przeprowadzania egzaminów dyplomowych, Załącznik Nr 5
 5. Regulamin rekrutacji i kwalifikacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie, Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2017
 6.  Regulamin podziału na specjalizacje w OSSP, Załącznik Nr 4
 7. Deklaracja wyboru specjalizacji od trzeciej klasy OSSP, Załącznik Nr 9 ;
  Załącznik Nr 9
 8. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Załącznik Nr 1, druki do pobrania wg Zarządzenia Nr 13/2017 z 15.05.2016

Załącznik do regulaminu dysponowania środkami ZFŚS w/w zarządzenia

 1.  Wniosek o pożyczkę mieszkaniową;  Wniosek o pożyczkę mieszkaniową;; Załącznik Nr 1A
 2.  Umowa w sprawie pożyczki mieszkaniowej;  Umowa w sprawie pożyczki…; Załącznik Nr 1B
 3.   Wniosek o dofinansowanie wypoczynku;  Wniosek o dofinansowanie wypoczynku; Załącznik Nr 2
 4.  Wniosek o doraźną pomoc finansową;  Wniosek o doraźną pomoc finansową; Załącznik Nr 3
 5.  Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego;  Wniosek o przyznanie…; Załącznik Nr 4
 6.  Wniosek o dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym;  Wniosek…; Załącznik Nr 5
 7.  Oświadczenie o dochodach emeryta, rencisty;  Oświadczenie o dochodach…; Załącznik Nr 6
Print Friendly, PDF & Email