Regulaminy

Zarządzenie Dyrektora nr 26/2015 w sprawie regulaminów w ZSP w Lublinie

 1.  Regulamin przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2015
 2.  Regulamin przeprowadzania egzaminu poprawkowego, Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2015
 3.  Regulamin przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności, Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 26/2015

 Regulamin przeprowadzania egzaminów dyplomowych, Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2018

Wzory dokumentacji do Zarządzenia Nr 25/2018:

pliki .word

 1. Potwierdzenie ustalenia  tematu i zakresu pracy dyplomowej, Załącznik Nr 1
 2. Potwierdzenie przyjęcia informacji o zagadnieniach do egzaminu dyplomowego w części teoretycznej Załącznik Nr 1a
 3. Karta monitoringu realizacji pracy dyplomowej; Załącznik_Nr_2
 4. Potwierdzenie wyboru dziedziny – rysunek, malarstwo, rzeźba – w części praktycznej egzaminu dyplomowego; Załącznik_Nr_3
 5. Karta głosowania członków zespołu egzaminacyjnego – egzamin dyplomowy, część praktyczna;  Załącznik_Nr_4

pliki .pdf

 1. Potwierdzenie ustalenia tematu i zakresu pracy dyplomowej; Załącznik_Nr_1
 2. Potwierdzenie przyjęcia informacji o zagadnieniach do egzaminu dyplomowego w części teoretycznej Załącznik nr 1a
 3. Karta monitoringu realizacji pracy dyplomowej; Załącznik_Nr_2
 4. Potwierdzenie wyboru dziedziny – rysunek, malarstwo, rzeźba – w części praktycznej egzaminu dyplomowego; Załącznik_Nr_3
 5. Karta głosowania członków zespołu egzaminacyjnego – egzamin dyplomowy, część praktyczna; Załącznik_Nr_4

 1. Regulamin rekrutacji i kwalifikacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie, Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2017
 2.  Regulamin podziału na specjalizacje w OSSP, Załącznik Nr 4
 3. Deklaracja wyboru specjalizacji od trzeciej klasy OSSP, Załącznik Nr 9 ;  Załącznik Nr 9

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Załącznik Nr 1, druki do pobrania wg Zarządzenia Nr 13/2017 z 15.05.2016

Załącznik do regulaminu dysponowania środkami ZFŚS w/w zarządzenia

  1.  Wniosek o pożyczkę mieszkaniową;  Wniosek o pożyczkę mieszkaniową;; Załącznik Nr 1A
  2.  Umowa w sprawie pożyczki mieszkaniowej;  Umowa w sprawie pożyczki…; Załącznik Nr 1B
  3.   Wniosek o dofinansowanie wypoczynku;  Wniosek o dofinansowanie wypoczynku; Załącznik Nr 2
  4.  Wniosek o doraźną pomoc finansową;  Wniosek o doraźną pomoc finansową; Załącznik Nr 3
  5.  Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego;  Wniosek o przyznanie…; Załącznik Nr 4
  6.  Wniosek o dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym;  Wniosek…; Załącznik Nr 5
  7.  Oświadczenie o dochodach emeryta, rencisty;  Oświadczenie o dochodach…; Załącznik Nr 6

 1. Regulamin Rady Rodziców przy ZSP w Lublinie , Uchwała nr 2/2018-2019 z dnia 26.09.2018
Print Friendly, PDF & Email