REGULAMINY


Egzamin Dyplomowy 

Wzory dokumentacji do Zarządzenia Nr 27/2018

Wzory dokumentacji do Zarządzenia Nr 25/2018


Kandydaci – rekrutacja 2020/2021


Fundusz socjalny

Załączniki do regulaminu dysponowania środkami ZFŚS w/w zarządzenia


Fundusz Zdrowotny


Rada Rodziców