Dyplom 2017 – Tkanina Artystyczna

12 kwietnia w Zespole Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie
5 osób z Tkaniny Artystycznej przystąpiło do obrony dyplomu. Egzamin dyplomowy jest zwieńczeniem 4 lat artystycznych zmagań w danej specjalizacji, polega na przygotowaniu pracy z wybranej dziedziny oraz z części teoretycznej – egzaminu z historii sztuki. Prace oceniała komisja egzaminacyjna, ale także promotorzy, którzy pomogli młodym artystom odkryć swoją drogę twórczą. Dyplom jest dla uczniów momentem stresującym, gdyż zrobić pracę to jedno, ale opowiedzieć o niej, o inspiracjach, o kompozycji, o rozwiązaniach techniczno-technologicznych, to poważne wyzwanie.

W tym roku prace dyplomowe w specjalizacji Tkanina artystyczna były bardzo zróżnicowane.

Wszystkie działania młodych artystów pokazują ich ścieżkę rozwoju, a różnorodność i poziom prac dyplomowych dowodzą o dojrzałości plastycznej i o niewątpliwych umiejętnościach warsztatowych, jakie młodzi artyści nabyli podczas nauki w Licem Plastycznym.

Zaczęli w zeszłym roku, w październiku… trochę niepewni finalnego efektu. Jednak wiele godzin poświęconych na przemyślenia, projekty, próbki technologiczne, i konsultacje przyniosły długo oczekiwane owoce … interesujące kompozycje tkackie, które zostały zaprezentowane w szkolnej galerii.

Indywidualne podejście do każdego ucznia przez nauczycieli prowadzących dyplom, motywowało go do poszukiwań twórczych, trafności doboru środków ekspresji plastycznej do postawionego problemu, a w końcu do realizowanego tematu. Mobilizowało każdego ucznia do starannego wykonania swojej pracy, po przetestowaniu różnych możliwości realizacji w oparciu o tradycyjne oraz nowoczesne techniki i technologie. Każdy uczeń musiał zaplanować swoje działania od projektów do realizacji, umiejętnie wykorzystać różnorodne środki plastyczne do kształtowania komunikatu wizualnego, a w końcu przygotować się do zaprezentowania efektów swojej pracy w trakcie egzaminu dyplomowego, w oparciu o dokumentację własnych dokonań twórczych.

Tegoroczni DYPLOMANCI nie stronili od wykorzystywania różnorodnych technologii i podejmowania prób eksperymentowania w ich zakresie.

Maria Pietras zrealizowała dzięki takim działaniom pracę pod tytułem „Kontrasty”, o bardzo wysokich walorach artystyczno-technicznych, w technice tkaniny unikatowej, opracowanej przez siebie. Kompozycja zamknięta w kwadracie, zbudowana z rurek, skręconych z materiałów tekstylnych przyciąga uwagę zarówno niezwykłymi rozwiązaniami kolorystycznymi opartymi na głębokich kontrastach, jak i interesującą strukturą.

Agata Zubala w pracy „Carnaval Sztukmistrzów”, zaprezentowała możliwości ręcznego haftu przewlekanego do tworzenia kompozycji graficznych o misternej, zróżnicowanej kresce.

Koronka irlandzka wykorzystana przez Jewgienię Władimirową do stworzenia nastrojowej kompozycji zatytułowanej „Szydełkowce”, pojawiła się po raz pierwszy jako technika realizacyjna na specjalizacji Tkanina Artystyczna.

Batik niejednokrotnie służył do realizacji prac dyplomowych. W tym roku „Metamorfozy” Weroniki Koszołko zrealizowane w tej technice, prezentują autorską interpretacje motywu konia.

„Niekończąca się opowieść”- aplikacja z haftem ręcznym i maszynowym – Magdaleny Korniluk była, od początku projektowana z myślą o tegorocznym X Międzynarodowym Biennale „Portret Rodzinny”.  Została doceniona przez Jury konkursu i zaowocowała II nagrodą.  Niewątpliwie niekonwencjonalne ujęcie tematu – realizacja w formie 10 metrowego pasa ze scenami z życia przeplecionymi motywami dekoracyjnymi, przykuwa uwagę zachęcając do odczytania tej symultanicznej opowieści.

Dyplomowa komisja egzaminacyjna, która wzięła pod uwagę: zgodność z tematem, obecność wszystkich założonych elementów, jakość techniczną wykonania, walory artystyczne, nowatorstwo i oryginalność pracy, atrakcyjność dokumentowania i prezentacji pracy dyplomowej – wystawiła dwie oceny celujące i trzy oceny bardzo dobre.  Gratulujemy młodzieży!

autor tekstu Marta Wasilczyk
dokumentacja fotograficzna Anna Łoś

Maria Pietras: „Kontrasty”

 

Agata Zubala: „Carnaval Sztukmistrzów”

 

Jewgienia Władimirowa: „Szydełkowce”

 

Weronika Koszołko: „Metamorfozy” 

 

Magdalena Korniluk: „Niekończąca się opowieść” – II nagroda w X Międzynarodowym Biennale „Portret Rodzinny” 2017

Print Friendly, PDF & Email