Europejski Dzień Języków w Zespole Szkół Plastycznych

W naszej szkole uczniowie kilku klas włączyli się w organizację obchodów Europejskiego Dnia Języków. Wykonanie napisów w języku francuskim przez klasę 2b było nie tylko zabawą graficzną pod okiem Roberta Wojniusza ale przyczyniło się również, mam nadzieję, do znajomości potocznych zwrotów w języku francuskim. Klasy 4b i 1b wykonały plakaty, a klasa 6b i 4b napisy w języku angielskim i rosyjskim. Cieszy zaangażowanie wielu uczniów, tym niemniej ściślejsza współpraca z nauczycielami przedmiotów artystycznych byłaby wskazana w trosce o poziom artystyczny oprawy plastycznej różnych wydarzeń na terenie naszej szkoły.

Filmiki angielskie, francuskie i rosyjskie wybrane przez nauczycieli języków obcych i prezentowane w hallu szkoły cieszyły się zainteresowaniem uczniów. Cykl lekcji otwartych cywilizacyjnych i kulturoznawczych, w których uczestniczyli nauczyciele różnych przedmiotów, oprócz walorów poznawczych, miał na celu przyczynienie się do wzmocnienia motywacji do nauki języków, ponieważ język obcy podczas tych lekcji był narzędziem przekazywania informacji. Ważnym elementem było także zachęcanie uczniów do autonomicznej pracy, pogłębiającej poruszane na lekcjach tematy.

Forma obchodów Europejskiego Dnia Języków była lekka, ludyczna, przy organizacji Dnia współpracowało wielu uczniów i nauczycieli i być może wydarzenie to wpisze się na stałe do kalendarza szkoły.

 


Europejski Dzień Języków

Wydarzenie to ma zwrócić uwagę na bogactwo języków w Europie:

  • ponad 200 języków europejskich
  • 24 języki urzędowe UE
  • około 60 języków regionalnych i języków mniejszości
  • wiele innych języków, których używają osoby z innych części świata.

Rada Europy w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami oraz że różnorodność językowa jest źródłem bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy. W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków do 800 milionów Europejczyków z 47 państw, kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków i to niezależnie od wieku uczących.

Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września każdego roku od 2001 r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską. Europejski Dzień Języków jest okazją do popularyzowania wiedzy na temat różnych języków używanych w Europie, promowania różnorodności językowej i kulturowej, zachęcania ludzi w różnym wieku do nauki języków, co przynosi indywidualne i wspólnotowe korzyści.

Irmina Tomankiewicz-Kozaczyńska

fot.  Krzysztof Wereński