Historia szkoły

Fot. 1967W 1967 roku oddano do użytku Bursę dla Młodzieży Szkół Artystycznych w Lublinie, przy ulicy Plażowej w nowym budynku, dobrze wyposażonym i większym w porównaniu z internatem przy ulicy Dąbrowskiego. Do dnia dzisiejszego służy ona uczniom z lubelskich szkół: plastycznej i muzycznej. Po siedmiu latach poprzedzonych żmudnymi staraniami osób rozumiejących konieczność rozbudowy placówki w związku ze stale rosnącą liczbą uczniów rozpoczęto inwestycję w odległości około 150 metrów od Internatu, również przy ulicy Plażowej.

Istotne wydarzenia w historii szkoły przypadły na lata siedemdziesiąte, kiedy to w dniu 25 marca 1972 roku nastąpiło uroczyste nadanie szkole imienia wybitnego poety, malarza i myśliciela – Cypriana Kamila Norwida, ucieleśniającego swoim twórczym życiem umiłowanie prawdy i piękna oraz wielkie zrozumienie dziejowej roli sztuki. Podczas akademii Kazimierz Dudek – przedstawiciel Zarządu Szkolnictwa Artystycznego Ministerstwa Kultury i Sztuki przekazał akt nadania imienia, po którym nastąpiło ślubowanie. Na szkolnym sztandarze widnieją słowa patrona: „Ojczyzna to nasz wielki zbiorowy obowiązek”. W dwa lata później rozpoczęto budowę nowej siedziby szkoły.

Szkoła wypracowała własną tradycję. Tworzyły ją różnorodne imprezy: począwszy od lokalnych – tradycyjnych bali maskowych, studniówek, uroczystości obchodzonych z okazji różnych świąt, poprzez organizowaną coroczną ekspozycję prac uczniów ze wszystkich specjalności, a skończywszy na licznych wystawach i konkursach poza murami szkoły. Liceum prezentowało prace uczniów m.in. w Brześciu, Debreczynie, Republice Federalnej Niemiec, Francji, brało również udział w Panoramie XXX-lecia Lublin-Warszawa, na wystawach ogólnopolskich organizowanych przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie, Koszalinie, Białymstoku, Kielcach, Tarnowie czy Zakopanem. na ogólnopolskich konkursach plastycznych, uhonorowanych licznymi sukcesami młodzieży.

Innowacje w dziedzinie kształcenia i wystawy artystyczne doprowadziły wkrótce do ugruntowania pozycji szkoły w środowisku lokalnym. Stale powiększała się liczba uczniów. Jego mury opuściło ponad 780 absolwentów, przygotowanych do studiów (nie tylko na kierunkach artystycznych) oraz do wykonywania określonego zawodu. W tym okresie swojej działalności szkoła wykształciła wielu znanych artystów, takich jak np. Tadeusz Mysłowski inf. i Radosław Gryta – dziekan Akademii Sztuk Pięknych w Helsinkach inf. Absolwentami, a następnie nauczycielami w tej szkole byli tacy twórcy, jak Stanisław Bałdyga inf. i Waldemar Szysz inf.

Fot. 1979Przez cały okres działalności szkoła wielokrotnie potwierdzała, iż godna jest swojego patrona. Uwieńczeniem tych zasług było przyznanie jej, przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w roku 1979, za całokształt działalności kulturotwórczej i społecznej na rzecz środowiska – honorowej odznaki „ Zasłużonemu dla Lublina”, zaś w uznaniu osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych, sztandar PLSP w Lublinie został odznaczony pamiątkowym Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Dyr Halina Lipska i szkoła plastyczna przy ul. Plażowej w LublinieFinalnym owocem starań bardzo wielu osób, którymi kierowała nieoceniona w swoich dążeniach dyrektor szkoły Halina Lipska było zakończenie pięcioletniej budowy nowej siedziby szkoły mieszczącej się kilkadziesiąt metrów od Bursy. W 1979 roku liceum otrzymało nową, piękny, nowoczesny budynek przy ulicy Plażowej, położony wśród zielonych zakątków, w centrum aglomeracji miejskiej, nad lubelską rzeką Bystrzycą.

image_pdfimage_print