II Ogólnopolskie Warsztaty „Designu” dla nauczycieli szkół plastycznych 2009

Temat: Warsztaty metodyczne w zakresie reklamy wizualnej i projektowania. Warsztaty design dla nauczycieli szkół artystycznych regionu lubelskiego. Prowadzone przez prof. Czesławę Frejlich, Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie, redaktor naczelną 2+3 D, prof. Marka Adamczewskiego – Katedra Wzornictwa ASP w Gdańsku, mgr Annę Szwaję – Pracownia Projektowania Alternatywnego przy Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie, dr Sławomira Plewko – Zakład Sztuki Mediów Cyfrowych w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Artystyczny UMCS w Lublinie. Druga edycja warsztatów odbyła się w lutym 2009 r.

Print Friendly, PDF & Email