Informacja dla emerytów i rencistów – byłych pracowników pedagogicznych ZSP w Lublinie

W związku z art. 53 Karty Nauczyciela, oraz §9 pkt 6 regulaminu dysponowania środkami zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Zespole Szkół Plastycznych, zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich emerytów/rencistów pedagogicznych o jak najszybsze przesłanie (do 25.05.2020 r.) do Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie wypełnionego oświadczenia  (Załącznik nr 6 Regulaminu) o otrzymywanym przychodzie brutto w 2019 z tytułu emerytury/renty.

Druk do pobrania: Oświadczenie o dochodach emeryta, rencisty;  Oświadczenie o dochodach…; Załącznik Nr 6

Niniejsze oświadczenia są niezbędne do dokonania odpisu na ZFŚS na 2020 rok. Będziemy wdzięczni za przekazanie informacji do 25 maja br. W przypadku nie złożenia oświadczenia, wartość do odpisu będzie brana z oświadczeń z grudnia 2019 roku.

W razie pytań prosimy kontaktować się mailowo: ksiegowosc@liceumplastyczne.lublin.pl, bądź telefonicznie: 81 532 72 39.

 

image_pdfimage_print