Informacja dla maturzystów

Od 25 maja 2020 r. w szkolnych pracowniach mogą odbywać się zajęcia maturzystów, którzy przygotowują się do egzaminu dyplomowego w części praktycznej. Zajęcia prowadzone są pod opieką nauczycieli specjalizacji. Warunki obecności na terenie szkoły są następujące:

  • Nauczyciele i uczniowie w czasie pobytu na terenie szkoły używają rękawiczek i osłon nosa i ust;
  • Uczniowie na terenie szkoły zachowują dystans ok. 2 m od innych osób;
  • Zabrania się gromadzenia się grup, w których ten dystans jest zmniejszony;
  • Wejście do szkoły możliwe jest wyznaczonymi drzwiami, nauczyciele i uczniowie wchodzą pojedynczo;
  • Przed wejściem do szkoły nauczyciele i uczniowie podlegają pomiarowi temperatury, do przetarcia rąk korzystają ze środków antywirusowych i antybakteryjnych udostępnionych przy wejściu głównym;
  • Drzwi i okna sal lekcyjnych powinny być otwarte;
  • Nauczyciel prowadzący konsultacje dba o dezynfekcję stołów, krzeseł, klamek okien i drzwi (jeśli były dotykane), klawiatur i myszek komputerowych, włączników urządzeń (jeśli były dotykane), przed i po każdym spotkaniu;
  • Korzystanie z toalet szkolnych zgłaszane jest pracownikowi obsługi, który niezwłocznie poddaje ją dezynfekcji (dystrybutor mydła, baterie i pokrętła, klamki drzwi, włączniki oświetlenia).