Jubileusz profesor dr hab. Jadwigi Kuczyńskiej

Wręczenie księgi pamiątkowej8 grudnia 2012 r. w Galerii Malarstwa Polskiego XVII-XIX w. na Zamku Lubelskim odbył się jubileusz profesor dr hab. Jadwigi Kuczyńskiej z okazji 50-lecia jej związku z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Organizatorami wydarzenia były Katedra Historii Sztuki Średniowiecznej Polskiej przy wsparciu Instytut Historii Sztuki KUL, Muzeum Lubelskie w Lublinie oraz Towarzystwo Naukowe KUL. Moderatorkami spotkania były dr Małgorzata Kierczuk-Macieszko (KUL, ZSP w Lublinie) i dr hab. Agnieszka Bender (UKSW).
8
Pani Profesor, która od 1993 do 2011 r. kierowała Katedrą Historii Sztuki Średniowiecznej Polskiej, jest autorką 5 książek, licznych artykułów, recenzji i haseł encyklopedycznych, tłumaczeń z języka francuskiego; uczestniczyła w licznych sesjach w kraju i za granicą. Wielokrotnie zapraszano ją w charakterze recenzenta przewodów doktorskich i habilitacyjnych. Przez lata wychowała liczne grono studentów i uczniów, z których część przybyła na jej jubileusz. Warto zaznaczyć, że czterech historyków sztuki pracujących w Zespole Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie to także jej wychowankowie.

2bProfesor Kuczyńska rzetelną, wieloletnią pracą zyskała szacunek środowiska naukowego w kraju i za granicą czego widomym dowodem było przybyłe na jej benefis grono profesorskie. Wśród gości nie zabrakło JM Rektora KUL ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego, władz lubelskich towarzystw naukowych ks. prof. dr. hab. Andrzeja Szostka (LTN), ks. prof. Augustyna Eckmanna (TN KUL) oraz profesorów z wielu ośrodków akademickich. W roli prelegentów pojawili się m.in. prof. dr hab. Piotr Skubiszewski, historyk sztuki od lat związany z Université de Poitiers i Instytutem Sztuki Średniowiecznej PAN, czy prof. Jan Goossens z Katholieke Universiteit Leuven w Belgii. Pani profesor otrzymała również dowody sympatii w postaci listów gratulacyjnych, które napłynęły z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych oraz osób prywatnych.

7Częścią uroczystości było wręczenie jubilatce dedykowanej jej książki pt. Ars omnia vincit. Studia z dziejów sztuki i kultury artystycznej pod red. M. Kierczuk-Macieszko i A. Bender. Na tom złożyły się teksty 45 autorów – historyków, historyków sztuki i kultury, etyków, muzykologów, germanistów. W zgodzie z preferencjami naukowymi pani Kuczyńskiej, najliczniejszą grupę tworzą w nim artykuły historyków sztuki, a w ich gronie poczesne miejsce zajęły prace poświęcone szeroko pojętemu średniowieczu – okresowi najbliższemu jej sercu.

W części artystycznej wieczoru wystąpiła lubelska aktorka Teresa Filarska z zespołem w repertuarze piosenek Hanki Ordonówny. Na koniec, uformowała się długa kolejka osób chcących osobiście złożyć jubilatce wyrazy uznania…

Tekst – M. Kierczuk-Macieszko
Foto – Joanna Biegalska (Kurier Lubelski)

image_pdfimage_print