Już wkrótce Dzień Edukacji Narodowej

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbędzie się w piątek 13 października 2017 roku o godzinie 13.00 w auli Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie. Serdecznie zapraszamy!

Z archiwum ZSP w Lublinie:

Uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela z 13 października 1973 roku w auli Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie przy ulicy Grodzkiej 32/34 na Starym Mieście.

Był to drugi rok obchodów polskiego święta oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 r. Potocznie, dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela.

Na zdjęciu: Halina Lipska, dyr PLSP w Lublinie w latach 1970-80

E.K.


Bibliografia

  1. Dzień Edukacji Narodowej [W:] Wikipedia [online]. [dostęp 2017.10.05] https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Edukacji_Narodowej
Print Friendly, PDF & Email