Komunikat dyrektora ZSP w Lublinie w sprawie funkcjonowania szkoły

Komunikat z dnia 16.03.2020