List Ministra Edukacji Narodowej

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dnia 24 czerwca 2020 roku