Lublin w twórczości lubelskiego „Plastyka”

W praktyce szkolnej edukacji artystycznej często obecne są motywy bezpośrednio związane z kontekstem kulturowej przestrzeni, w której funkcjonuje szkoła. Szczególnie widoczne jest to w przypadku prac uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie. Malowniczy charakter Starego Miasta, „magiczne” motywy zaginionej żydowskiej dzielnicy z jej rodzajowymi scenami utrwalonymi w dawnej fotografii, ale także industrialny charakter współczesnych urbanistycznych przestrzeni, od samego początku istnienia szkoły (1927) były inspiracją dla powstania obrazów, grafik, rysunków, fotografii, artystycznej tkaniny, rzeźbiarskich i snycerskich form.

W interpretacji uczniów lubelskiego „Plastyka” Lublin jest miastem określonym niepowtarzalnym charakterem, naznaczonym wielkością swojej historii, miasta styku różnych kultur, głęboko zakorzenionego – poprzez swoje liczne świątynie i klasztory – w duchowej, katolickiej polskości.

Prezentowany zestaw grafik, rysunków, rzeźb i obrazów, stanowią prace będące w większości wyjątkami z cykli tworzących dyplomy, stąd różnorodność środków formalnych i subiektywnej interpretacji. To tylko niewielki fragment znajdujących się w archiwum szkoły „lublinianów”, które z każdym rokiem tworzą coraz obszerniejszą kolekcję obrazu miasta i jego zmieniającego się od ponad 80 – lat, oblicza.

Krzysztof Dąbek
Dyrektor ZSP im. C.K. Norwida w Lublinie

Wystawę można oglądać do 13 listopada 2017 roku w Galerii Ratusz w Lublinie. Zapraszamy.

 Obraz Lublina w twórczości młodych plastyków

Print Friendly, PDF & Email