Godziny zajęć w nauczaniu zdalnym

Dzienny rozkład godzin zajęć w nauczaniu zdalnym w Zespole Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie obowiązujący w dniach od 25 marca do 10 kwietna 2020 roku.