O szkole

Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie stanowią dwie szkoły: Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, a od roku szkolnego 2019-2020 Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida z klasami Liceum Plastycznego. Szkoła kształci ok. 230 uczniów w specjalnościach i specjalizacjach zawodu „Plastyk”: projektowanie graficzne, aranżacja wnętrz, fotografia artystyczna, tkanina artystyczna, snycerstwo i techniki rzeźbiarskie. Po zdaniu matury absolwenci Zespołu Szkół w zdecydowanej większości podejmują studia na wyższych uczelniach artystycznych w kraju i zagranicą.

Historia szkoły sięga roku 1927, kiedy swoją działalność w Lublinie rozpoczęła filia krakowskiej Wolnej Szkoły Rysunku i Malarstwa, prowadzona przez Ludwikę Mehofferową – właścicielkę i dyrektor szkoły w pierwszych latach jej istnienia. Z wyjątkiem trzech lat okupacji, prywatna szkoła istniała do roku 1947, kiedy w wyniku upaństwowienia przejęta została przez Organizację Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego i stała się Liceum Sztuk Plastycznych. Od tego czasu, ze zmianami w nazwie, wynikającymi ze zmian w strukturze oświaty i szkolnictwa artystycznego, szkoła tego typu istnieje do roku 2002, kiedy to został utworzony Zespół Szkół Plastycznych, obejmujący do dnia dzisiejszego dwie szkoły, od 2010 roku posiadający w swojej nazwie patrona – Cypriana Kamila Norwida. Od roku 1979 siedzibą Zespołu Szkół jest budynek obecnej lokalizacji, zaprojektowany przez grupę tzw. „warszawskich tygrysów” (W. Kłyszewski, J. Mokrzyński, E. Wierzbicki), który został wpisany na listę dziedzictwa modernistycznej architektury Lublina i stanowi dzisiaj przykład nielicznej grupy obiektów szkół plastycznych w kraju, zaprojektowanych specjalnie z uwzględnieniem specyfiki tego typu kształcenia.

Wśród nauczycieli i absolwentów znajdują się artyści, którzy znaleźli stałe miejsce w historii polskiej sztuki, kultury i artystycznej edukacji, min. H. Zwolakiewicz, Z. Kononowicz, W. Filipiak, J. Ziemski, E. Baranowski, B. Balicki, L. Misiak, T. Mysłowski, Z. Kwiatkowski. Uczniowie od wielu lat są laureatami międzynarodowych i ogólnopolskich przeglądów, plenerów i konkursów artystycznych, stypendystami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stypendystami artystycznych programów marszałka województwa lubelskiego i prezydenta miasta Lublin. Poziom kształcenia artystycznego potwierdza wysokie miejsce ZSP w zestawieniach najwyżej ocenianych szkół w Makroregionalnych i Ogólnopolskich przeglądach rysunku, malarstwa, rzeźby i zdobywane przez uczniów przedmaturalnych klas indeksy na wyższe uczelnie artystyczne.

Zespół Szkół jest organizatorem licznych imprez o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim i makroregionalnym (konkursy, warsztaty, przeglądy) na trwale i od wielu lat wpisanych do kalendarza imprez MKiDN. Młodzież uczestniczy w realizacji projektów artystycznych i edukacyjnych, we współpracy z instytucjami kultury miasta i regionu oraz szkołami artystycznymi w kraju i za granicą (Litwa, Ukraina, Izrael). Dorobek szkoły prezentowany jest w licznych wystawach na terenie kraju, w tym w tak prestiżowych galeriach, jak krakowski Pałac Sztuki.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.liceumplastyczne.lublin.pl

Dyrektor ZSP w Lublinie

 

 


 

Dlaczego warto kształcić się w szkole plastycznej?

issuu Prezentacja o szkole

Brązowe Tarcze dla LP i OSSP w rankingu szkół średnich województwa lubelskiego 2020

image_pdfimage_print