Podstawy fotografii i filmu

PODSTAWA PROGRAMOWA

Treści nauczania

  1. Formalne środki wypowiedzi artystycznej w fotografii i filmie.
  2. Współczesne podstawowe techniki i technologie w fotografii i filmie wideo.
  3. Techniki rejestrowania obrazu fotograficznego i wideo; zasady działania sprzętu do tradycyjnego i cyfrowego zapisu obrazu.
  4. Podstawy obróbki obrazu fotograficznego i filmowego; wykorzystanie technik komputerowych.
  5. Dobór właściwych środków technicznych w celu uzyskania zamierzonych efektów artystycznych.
  6. Wykorzystanie fotografii i filmu w innych dziedzinach artystycznych.
  7. Fotografia, film i techniki wideo w środkach masowej komunikacji. 

Osiągnięcia uczniów

  1.  Kreatywne myślenie i działanie, wyrażanie własnych poglądów artystycznych.
  2. Posługiwanie się językiem plastycznym w obrazie fotograficznym i w filmie.
  3. Znajomość podstaw technik rejestracji.
Dorota Rutkowska, Sen Joanna Podgajna, Dobry uczynek
Print Friendly, PDF & Email